Vihorlat - chránená krajinná oblasť

Miesto: Michalovce, Sobrance, Humenné a Snina

Chránená krajinná oblasť Vihorlat sa nachádza na území Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja. Rozprestiera sa v katastri okresov Michalovce, Sobrance, Humenné a Snina. Jej rozloha je 4 383 hektárov, ochranné pásmo 25 350 hektárov.

Morské okoPatrí teda medzi najmenšie chránené krajinné oblasti na Slovensku. Jej terén je však veľmi členitý. Najnižší bod na okraji lesa pri obci Remetské Hámre má 320 metrov nad morom a najvyšší bod na vrchole kopca Nežabec má 1 023 metrov nad morom.

Chránená krajinná oblasť Vihorlat sa nachádza v strednej časti rovnomenného pohoria Vihorlat. Prevládajú tu lesné bukové porasty. Pôvodné porasty jedle bielej, ktorá sa tu v minulosti vyskytovala hojnejšie, sa zachovali v oblasti Jedlinka. Smrek, v niektorých častiach lesov rozšírený dosť hojne, tu bol vysadený človekom a nepatrí k pôvodnej typickej vegetácii.

StromSopečná činnosť, ktorá modelovala vznik pohoria, vytvorila terén, kde sa nachádzalo množstvo jazierok. Z tých sa mnohé časom zmenili na slatiny a rašeliniská, kde okrem iného rastie aj vzácna „mäsožravá“ rastlina rosička okrúhlolistá. Najznámejšie zo zachovalých jazier pohoria sú Morské oko a Malé morské oko. Rovnako zaujímavé a príťažlivé sú skalné útvary, z ktorých je najznámejší Sninský kameň (nachádza sa už na území Prešovského samosprávneho kraja), odkiaľ je úžasný výhľad do okolia na všetky strany.

Zo živočíšnych druhov sa CHKO Vihorlat vyznačuje výskytom výra skalného, sovy dlhochvostej, orla krikľavého, slávika veľkého, vlka, rysa, divej mačky a vydry riečnej.

Na území CHKO Vihorlat sa nachádza aj niekoľko rezervácií, konkrétne: Morské oko, Motrogon, Vihorlat, Jovsianska hrabina, Jedlinka, Machnatý vrch, Lysá, Lysák, Drieň, Baba, Postávka, Pod Trstím. Tiež prírodné pamiatky Sninský kameň, Čierny potok, Malé morské oko, Beňatinský travertín a Hradný vrch Podhoroď.

VýhľadOblasť je veľmi atraktívna aj pre svoj turistický potenciál. Vedú tadiaľ značkované turistické chodníky v dĺžke 88 kilometrov. Na mnohých miestach sa nachádzajú náučné informačné tabule o význame celej oblasti, jej geologickej stavbe, rastlinstve a živočíšstve, ako aj o význame jej jednotlivých rezervácií. Je však potrebné plánovať cesty primerané vlastným fyzickým schopnostiam. To pretože prevýšenie na turistických chodníkoch je podľa druhu zvolenej trasy možné aj vyše 800 metrov.

Najvyhľadávanejšia trasa býva od záchytného parkoviska nad obcou Remetské Hámre k Morskému oko, ďalej na Sninský kameň a návrat značkou okolo Malého morského oka na parkovisko nad Remetskými Hámrami. KrížJe nutné počítať s tým, že na jednom mieste dlhom niečo cez dva kilometre trasa stúpa o vyše 500 metrov nadmorskej výšky. Posledné úseky na vyhliadku na Sniskom kameni sa idú po železných schodoch a rebríku, podobne ako na niektorých miestach v Slovenskom raji. Výhľad z kamennej plošiny vo výške 1 005 metrov nad morom však stojí za to.

Povesti z Vihorlatu

Porubianska skaza

Kto uverí, uvidí

Vihorov vrch

 

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 11.02.2014 06:00
Upravené: 13.02.2014 13:47