Rieka Bodrog

Miesto: Zemplín

Je to rieka, ktorá nemá prameň. Taktiež rieka, v ktorej bola doposiaľ ulovená najväčšia ryba na Slovensku. A tiež jediná splavná rieka na východnom Slovensku.

LoďBodrog nepramení, on vzniká. Jeho počiatkom je sútok riek Ondavy a Latorice pri obci Zemplín a ďalej už pokračuje pod svojim názvom. Dĺžka jeho vodného toku je 67 kilometrov, z toho na Slovensku 15 kilometrov. Štátnu hranicu s Maďarskom pretína neďaleko obcí Borša a Klín nad Bodrogom na mieste s najnižšom nadmorskou výškou na Slovensku, čo je 94,3 metra. V Maďarsku sa Bodrog vlieva do rieky Tisa.

V minulosti bola táto rieka známa ako záplavová. Rovnako aj Latorica, Uh, Ondava, Laborec a Topľa. V čase zvýšenej hladiny sa v povodí týchto riek vytváralo jedno veľké močarisko, ktoré siahalo až po Tisu. RiekaAj preto sa začiatkom 20. storočia, ale najmä po vzniku ČSR začala na Zemplíne stavať celá sústava odvodňovacích kanálov a pobrežných hrádzí. Niektoré z týchto hrádzí pozdĺž vodných rokov v súčasnosti tvoria vhodné miesta pre pešiu turistiku i cykloturistiku. V prípade Bodrogu je to napríklad pri obci Viničky.

Bodrog je rajom rybárov, či už ide o jeho hlavný tok alebo bočné ramená. V minulosti bol pre viaceré obce aj zdrojom obživy. Chytalo sa tu netradičným spôsobom. Nie na udicu ani do siete, ale loď za sebou vliekla prútené koše. Tie vyrábali košikári z trstiny, ktorá rastie na okolitých mokradiach. Doposiaľ najväčšia ryba ulovená na Slovensku pochádza z Bodrogu. Rekordným úlovkom bol sumec, ktorý vážil neuveriteľných 128 kilogramov!

CestaHĺbka závisí od ročného obdobia. Pre povolenie plavebnej prevádzky musí mať minimálne 230 centimetrov, čo zvyčajne spĺňa i vysoko prekračuje. Z tohto dôvodu je to jediná splavná rieka pre riečnu dopravu na východnom Slovensku. Cez Tisu a Dunaj má spojenie s Čiernym morom. Dnes sa je možné plaviť na Bodrogu od jari do jeseni výletnou loďou Artur, ktorá má kapacitu 48 osôb a kotví v prístave pri Viničkách. RiekaKaždú sobotu dopravuje ľudí s vyhliadkovou plavbou do maďarského Sárospataku.

 

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 07.02.2014 09:38
Upravené: 13.02.2014 13:45