Rieka Čierna voda

Miesto: Zemplínska Šírava, obec Stretávka

Čierna voda je zemplínska rieka bez prameňa. Pôvodná rieka, ktorá mala rovnaké meno, už neexistuje, ale dnes jej niekdajšie riečisko slúži ako regulovaný kanál na odvádzanie vôd z Východoslovenskej nížiny.

Tok vychádza z vodnej nádrže Zemplínska Šírava a ústi do rieky Uh v blízkosti obce Stretavka. Čierna voda je vyhľadávaná najmä rybármi

RiekaCelková dĺžka pôvodného toku bola 41 kilometrov s plochou povodia 763 štvorcových kilometrov. Vznikala sútokom viacerých prítokov prichádzajúcich z Vihorlatu v lokalite dnešnej Zemplínskej Šíravy. Čierna voda bola jednou z príčin častých záplav nížinného terénu, čo bol hlavný dôvod regulovania i budovania vodnej nádrže. Sústava mnohých ramien bez vyvýšených brehov a okolitých mokradí takto takmer zanikla, výnimku tvorí napríklad chránené územie Rybníky Senné.

Regulovanie vodných tokov v tejto oblasti bolo známe už v 19. storočí, kedy v obci Senné vzniklo Vodné družstvo Senné – Blatná. Zakladateľom bol Jozef Véčej (Vécsey) z grófskeho rodu Véčejovcov. Práve Senné totiž doplácalo na relatívnu blízkosť nielen Čiernej Vody, ale aj Laborca, Uhu, Latorice a Tisy. Keď väčšie rieky v dôsledku vlastnej naplnenosti nedokázali prijať vodu z prítokov, dochádzalo k neobyčajnému javu. Vody v prítokoch začali tiecť opačným smerom, až sa nakoniec rieky vyliali do okolia. Tento úkaz opísal v jednom zo svojich diel aj známy slovenský polyhistor Matej Bel.

RastlinkyNajväčším ľavostranným prítokom Čiernej vody je riečka Okna, ktorá v súčasnosti ústi do záchytného kanála. Ďalšie ľavostranné prítoky ústia priamo, alebo sú ovládateľné zhybkami a ich voda odvádzaná do záchytných kanálov. Niektoré prítoky niekdajšej rieky Čierna voda dnes ústia do Zemplínskej Šíravy. Pri Stretavke je prečerpávacia stanica, ktorá má možnosť regulovať, aká časť z Čiernej vody je prečerpaná do Laborca, pretože zbytok toku plynie do rieky Uh.

Čierna voda preteká v blízkosti obcí michalovského okresu: Hnojné, Lúčky, Závadka, Blatné Revištia, Iňačovce, Senné, Stretava a Stretavka.

Použitá literatúra:

Encyklopedický ústav SAV: Encyklopédia Slovenska, I. zväzok A-D ( VEDA, 1977)
Saboslai, Uličný, Jáger: Senné (Obecný úrad Senné, 1998)

 

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 07.02.2014 06:00
Upravené: 13.02.2014 13:44