Izra a vojenské bunkre z I. ČSR

Miesto: Kuzmice-Kalša

Navštívite horské jazero Izra a ak si podľa inštrukcií v tomto článku trošku vybočíte z cesty, nájdete dobre zachovaný betónový vojenský bunker.

Jazero Izra v leteTáto túra má niekoľko výhod. Nie je veľmi náročná na stúpanie a klesanie, resp. stúpanie i klesanie sú rozložené na dlhšej trase, takže nemusíte počítať so strminami. Navštívite horské jazero Izra a ak si podľa inštrukcií v tomto článku trošku vybočíte z cesty, nájdete dobre zachovaný betónový vojenský bunker, ktorý ako 54 ďalších bol postavený v rámci obrannej línie proti očakávaným útokom z Maďarska v rokoch 1935 až 1938.

Za KuzmicamiNevýhodou je zlé značkovanie (stav v januári 2012), ktoré chýba aj na dlhých úsekoch, a to najmä pokiaľ ide o zelenú značku v úseku Kuzmice – Pod Izrou. Pripravte sa na to, že ak nevlastníte prístroj na zameranie GPS s nainštalovanou turistickou mapou, máte dosť veľkú pravdepodobnosť, že časť túry strávite hľadaním správneho smeru v bohatej spleti lesných ciest a cestičiek.

Trasa a jej zaujímavosti

Zamrznutá IzraSlanské vrchy – trasa vedie južnou stranou Slanských vrchov iba pár minút pešo od hranice s Maďarskom. Toto pohorie vulkanického pôvodu je v tejto časti charakteristické prevažne listnatými bukovo-hrabovými lesmi (s výnimkou miest s umelou výsadbou ihličnatých stromov). Značky tejto túry prechádzajú neďaleko pásma Milič s Národnou prírodnou rezerváciou Veľký Milič a Prírodnou rezerváciou Marocká hoľa. Porast týchto rezervácií tvoria bukové pralesy, najmä Marocká hoľa je známa svojimi početnými vyše 130-ročnými bukmi.

Jazero Izra – horské jazero v nadmorskej výške 455 metrov. Má 5 hektárov vodnej plochy a je obkolesené lesmi. Nachádza sa pri ňom reštaurácia a chatky s možnosťou ubytovania, avšak tieto zariadenia majú viac-menej (stav v rokoch 2010, 2011) sezónny charakter. Izra je rybárskym revírom s kaprovitými vodami. O vzniku jazera sa zachovali dve povesti. Jedna siaha až do čias bojov starých Slovanov s Avarmi a Izra bola avarská čarodejnica. Táto povesť je literárne spracovaná pod názvom Päť vzývaní Perúna. Druhá povesť dejom zachádza do čias expanzie Osmanskej ríše a Izra bola dcérou tureckého vezíra. Povesť je literárne spracovaná po názvom Izra, moja dcéra.

Bunker pri KuzmiciachVojenské bunkre z čias I. ČSR – boli postavené ako súčasť obrany štátu v rokoch 1935 až 1938. Dovedna 55 bunkrov stálo v línii Slanská Huta – Kuzmice, pričom do katastra Kuzmíc ich patrilo 17. Viaceré sa zachovali najmä neďaleko Slanskej Huty. Hneď za Kuzmicami sa nachádza prvý z bunkrov, ktorý je však zničený. Ďalej asi kilometer od značky je aj druhý, ktorý by bol bez po drobných úpravách plne použiteľný aj dnes. Je iróniou, že presne v roku, keď sa bunkre dostavali, celá oblasť po Viedenskej arbitráži pripadla Maďarsku a tak ich nakoniec získali Maďari. Bunkre majú stále dobre zachované aj guľometné strieľne.

 

Železničná stanica v KuzmiciachOdporúčaná trasa prechodu hrebeňovkou - čas

Zelená značka:
Kuzmice – Pod Izrou – 1:30 hod
Červená značka:
Pod Izrou – Izra – 0:20 hod
Žltá značka:
Izra – Kalša – 1:45 hod

Odporúčaná trasa prechodu hrebeňovkou - prevýšenie

Zelená značka: 200 metrov nahorSmerovníky v Kalši
Kuzmice – nadmorská výška – 156 metrov
Pod Izrou – nadmorská výška – 356 metrov

Červená značka: 99 metrov nahor
Pod Izrou – nadmorská výška – 356 metrov
Izra – nadmorská výška – 455 metrov

Žltá značka: 253 metrov nadol
Izra – nadmorská výška – 455 metrov
Kalša – nadmorská výška – 202 metrov

Kuzmice – Pod Izrou

Zelená turistická značka začína v obci na železničnej stanici. Zbytočne tam však budete hľadať stĺp so smerovkou a časovým údajom, niet ho tam. Len značka namaľovaná na kmeňoch stromov a stĺpoch vás prevedie do obce, kde na križovatke bočí vpravo a následne jednou z uličiek doľava. Potadiaľ je značenie dobré, ďalej už biedne. Z obce pokračujete cestou k poľnohospodárskemu areálu. Pokiaľ ste autom, môžete prísť až sem a zaparkovať. Cesta ďalej vedie po pravej strane plota areálu a pokračuje za dedinu. Pozor, tu na cca 1 km dlhom úseku chýba akékoľvek značenie. Cesta je však zreteľná, nemali by ste zablúdiť.

Smerovník v IzrePrechádzajú čiastočne otvorenou krajinou s pohľadom na Slanské vrchy pred vami prídete na miesto, kde po pravici stojí už zbúraný vojenský bunker, na ktorom sa nachádza opäť zelená značka. Cesta sa delí do viacerých strán. Zabočíte vpravo, pred sebou uvidíte pás vysadeného ihličnatého porastu. Cesta sa opäť delí na dve, pokračujete popri ihličnanoch ľavou a míňate niekoľko namaľovaných turistických značiek.

Po krátkom prechode opäť prídete do vysadeného ihličnatého lesa, po ľavej strane sú zvyšky niekdajšieho plota, po pravej strane rozpadávajúci sa dom, pravdepodobne niekdajšia horáreň. Odtiaľ cesta prechádza už do listnatého lesa. Značkovanie je riedke, temer žiadne, je potrebné držať sa cesty, ktorou idete a nevybočovať.

Už z diaľky uvidíte oproti iným stromom oveľa starší a mohutnejší dub s dvoma kmeňmi (foto), na ktorom sú namaľované zelené turistické značky ako smerovky. Ich umiestnenie je mätúce, navigujú vás zabočiť vľavo. Je tu viacero lesných ciest. Zabočte vľavo, ale nie tak, aby ste šli cestou vedúcou viac-menej rovinou po vrstevnici lesa! Prejdite za dub a z dvoch ciest smerujúcich nahor si vyberte tú viac naľavo. Tá vás prevedie na širšiu lesnú cestu, ktorá vedie pomalým stúpaním až na lokalitu Pod Izrou, kde sa stretáva s modrou a červenou turistickou značkou.

RázcestieAk však máte trochu času, pri spomínanom dube s dvoma kmeňmi vybočte predsa len zo značky a prejdite asi kilometer naľavo po ceste vedúcej po vrstevnici. Asi po kilometri uvidíte priamo pri ceste betónový vojenský bunker z čias I. ČSR, čo stojí ako doposiaľ pamiatkarmi nepovšimnutá monumentálna a špecifická architektonická pamiatka našej histórie. Pokiaľ sa nechcete vrátiť späť, stúpajte nahor hociktorou lesnou cestou, privedie vás na značku. Ak nie, vráťte sa k spomínanému dubu s dvoma kmeňmi a pokračujte podľa vyššie uvedeného opisu.

Pod Izrou - IzraSmerovník v Izre

V tomto bode sa stretávajú tri turistické značky. Červená, modrá a zelená. Na rozdeľovníku turistických značiek sú však kovové šípky s časovými údajmi iba modrej značky. Všetky značky sú už však zreteľne a nahusto namaľované na kmeňoch stromov, ďalej niet dôvodu blúdiť.

Smerom na Izru čaká už len krátky úsek proti toku Miličského potoka, avšak výškové prevýšenie je 99 metrov. Pôjdete spoločným značením červenej a modrej značky. Čaká vás 20 minút cesty, ale dá sa to urobiť aj za 15 minút a prevýšenie nemá vyslovene strmé úseky. Po chvíľke už uvidíte chatky Izry, rozdeľovník modrej turistickej značky a jazero. Napravo cestou popri jazere sa nachádza odpočinkové miesto s masívnymi drevenými stolmi, lavicami a upraveným ohniskom. Ďalej je už parkovisko, rozdeľovník červenej a žltej turistickej značky a reštaurácia. (Parkovisko – k Izre sa dá prísť aj autom dvoma cestami. Jedna vedie sponad Slanca, druhá z Kalše. Tá z Kalše je však veľmi rozbitá ťažkými lesnými mechanizmami a ťažbou dreva.)

Izra - Kalša

Pod IzrouPo oddychu pri Izre sa naskytuje niekoľko možností kam a ako do najbližšej dediny. Dobrá je žltá značka do Slanskej Huty, avšak musíte počítať s tým, že Slanská Huta je koncová podhorská dedina a z je to ešte 5 km po asfaltovej ceste do Slanca, ktorý má železničnú stanicu a nachádza sa na ceste vedúcej priamo do Košíc. Pokiaľ chcete prísť priamo do dediny, ktorá má vlakové aj autobusové spojenie, je vhodné vybrať sa po žltej značke do Kalše. Je to 1 hod a 45 minút, na vlakovú stanicu 2 hodiny.

Žltá značka z Izry do Kalše nie je vedená najideálnejšie. Vyberiete sa starou cestou zjazdnou autami a po chvíli značka bočí vpravo. Schádza strmšie nadol lesným svahom a ďalej kopíruje tvar cesty, ale vedie lesom, ani nie po lesnej ceste, len pomedzi stromy bez výraznejšie vyšliapaného chodníčka. Napravo uvidíte veľkú lúku s troma poľovníckymi posedmi. Značka ďalej vedie lesom blízko okraja lúky, aby potom spätne stúpala nahor k ceste. Značenie je už pomerne dobré, ale pre chýbajúci zreteľný chodník je potrebné stále dávať pozor. Žltá značka pretína starú cestu štyri krát, vytvára určité skratky, ale pritom v nie veľmi dobrom teréne. Jednoduchšie je vybrať sa lesnou cestou, na ktorej nemôžete poblúdiť, pretože je vyznačená na mape a vyjazdená lesnými mechanizmami a terénnymi autami. Je síce o niečo dlhšia, má cca 10 km, avšak stále klesá a na pevnom povrchu po nej prídete do Kalše oveľa rýchlejšie, ako keď sa budete držať nie najlepším terénom vedenej žltej značky. Cesta je príjemnou prechádzkou lesom, naviac je značená ako cyklotrasa Izra - Kalša.

GPS dôležitých bodov

Kuzmice – železničná stanica - N 48°34,897' / E 021°34,747'
Vojenský bunker – mimo turistickej značky - N 48°34,527' / E 021°31,317'
Pod Izrou - N 48°34,288' / E 021°30,260'
Izra – rozdeľovník značiek so žltou - N 48°34,240' / E 021°29,602'
Kalša – N 48°36,807' / E 021°31,416'

 

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 14.02.2014 06:00
Upravené: 18.02.2014 09:36