Morské oko

Miesto: Remetské Hámre

Súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat je Národná prírodná rezervácia Morské oko, ktorá nesie názov po jazere sopečného pôvodu. Nachádza sa v katastroch obcí Remetské Hámre a Vyšná Rybnica.

Morské okoZa rezerváciu bola vyhlásená v roku 1984 ako unikátny biotop s plochou necelých 109 hektárov, pričom vodná plocha zaberá 13,8 hektára. Jazero sa nachádza v nadmorskej výške 619 metrov nad morom a jeho najhlbší bod má (podľa výšky hladiny) 25 metrov.

Morské oko vzniklo v časoch sopečnej činnosti pohoria a zosuvom horských masívov bola vytvorená prírodná barikáda zachytávajúca vodu s jediným odtokom potoka Okna. Súčasný priehradný múr bol postavený až v osemdesiatych rokoch 19. storočia, čím sa výrazne zvýšila vodná hladina.

Prístup k jazeru je od obce Remetské Hámre asfaltovou cestou až na blízke parkovisko. Možno sa k nemu dostať aj po zelenej, neskôr červenej turistickej značke z obce Poruba pod Vihorlatom. Morské okoAsi polhodinku prechádzky od Morského oka sa nachádza menšie jazero – Malé morské oko. Vedia tadiaľ turistická značka aj na výnimočný skalný útvar s nádherným výhľadom - Sninský kameň. Z obce Remetské Hámre vedie k Morskému oku osem kilometrov dlhý náučný chodník. Rezervácia je zahrnutá do ochrany Natura 2000.

Morské okoMedzi živočíšnymi druhmi, ktoré žijú v rezervácii, sú najvzácnejšie: vydra riečna (Lutra lutra), rys ostrovid (Lynx lynx), plocháč červený Morské oko(Cucujus cinnaberinus), kunka žltobruchá (Bombina variegata), fúzač alpský (Rosalia alpina), vlk dravý (Canis lupus) a ďalšie. V jazere okrem iného žije pstruh potočný, čerebľa pestrá a slíž severný.

 

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 06.02.2014 06:00
Upravené: 13.02.2014 13:41