Kultúrne inštitúcie

11.06.2013 Trebišov

Zemplínska knižnica

       

Už v roku 1885 jestvovala na pôde Trebišova jediná súkromná knižnica grófa Júliusa Andrássyho. Prvá obecná knižnica bola zriadená pred prvou svetovou vojnou v roku 1910 v maďarskej...

 
11.06.2013 Trebišov

Vlastivedné múzeum

       

Vlastivedné múzeum v Trebišove zhromažďuje a sprístupňuje doklady o vývoji Trebišovského okresu, pričom sa špecializuje na dejiny poľnohospodárstva na východnom Slovensku a...

 
11.06.2013 Trebišov

Regionálne osvetové stredisko

       

História strediska sa začala písať v roku 1953, kedy vznikol Dom osvety. V roku 1972 bolo zriadené Okresné osvetové stredisko v Trebišove, ktoré bolo v roku 1991 premenované na...

 
11.06.2013 Kráľovský Chlmec

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia

       

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia KCMaP bolo zriadené 1. januára 2006 Košickým samosprávnym krajom. Je polyfunkčnou kultúrno-vzdelávacou trojzložkovou inštitúciou (osveta,...

 
11.06.2013 Michalovce

Hvezdáreň

       

Hvezdáreň v Michalovciach je špecializovanou inštitúciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju vedy a vedeckých poznatkov tým, že plní úlohy na úseku populárno - výchovnej,...

 
Strana: [1]  [2] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.06.2013 11:36
Upravené: 02.07.2013 13:27