Kultúrne dedičstvo

17.06.2013 Čerhov

Dom tradícií

       

V rámci zatraktívnenia cestovného ruchu i pozdvihnutia lokálpatriotizmu svojich obyvateľov otvorila obec Čerhov v roku 2006 Dom tradícií. Na národnostne zmiešanom území Tokaja ide...

 
17.06.2013 Čerhov

Židovský cintorín v Čerhove

       

Čerhov je obec so slovenský obyvateľstvom, i keď sa nachádza v oblasti Tokaja, kde v iných dedinách dominuje maďarská národnostná menšina. Za Rakúsko-Uhorska, I. ČSR i v čase...

 
17.06.2013 Koromľa

Bývalá židovská krčma

       

Uprostred obce na pozemku pri Koromľanskom potoku stojí opustená krčma, ktorú v obci prevádzkovala židovská komunita. Predstavuje typickú zemplínsku vidiecku architektúru, i keď...

 
15.10.2013 Koromľa

Kostol sv. Michala Archanjela

       

Architektonickou dominantou Koromle je Kostol sv. Michala Archanjela. Postavený bol pravdepodobne v roku 1870 v klasicistickom slohu. Nie je to však zďaleka prvý kostol v obci. Už...

 
17.06.2013 Krásnovce

Drevená zvonica

       

Obec Krásnovce je v zemplínskom regióne výnimočná tým, že nemá vlastný kostol. Jeho absenciu tu nahrádzajú dve stavby. Dom nádeje a miestna drevená zvonica.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.06.2013 12:57
Upravené: 02.07.2013 13:28