Drevená zvonica

Miesto: Krásnovce

Obec Krásnovce je v zemplínskom regióne výnimočná tým, že nemá vlastný kostol. Jeho absenciu tu nahrádzajú dve stavby. Dom nádeje a miestna drevená zvonica.

Zvonica z diaľkyZvonica stojí približne v strede obce v uličke oproti obchodnému stredisku. Nachádza sa na mieste, kde stála stará zvonica, ktorá bola postavená v roku 1896. Stará drevená stavba bola v takom nevyhovujúcom stave, že sa ju rozhodli zbúrať a na jej mieste postaviť zvonicu novú.

Detail zvoniceSúčasnú stavbu realizovali v roku 2000. Snažili sa o zachovanie pôvodného charakteru z prírodných materiálov. Má tvar ihlanu a nachádza sa v nej jeden z dvoch zvonov starej zvonice. Druhý zo zvonov premiestnili do Domu nádeje.

Zvon bol vyhotovený v roku 1920 v Užhorode, pričom sa v tom čase na jeho odliatie konala medzi Krásnovčanmi peňažná zbierka. Svedčí o tom zachovaný zápis priamo na zvone. Vznikol teda v čase, kedy mesto Užhorod patrilo v rámci Podkarpatskej Rusy k I. Československej republike.

Pod zvonicouV minulosti sa na tejto zvonici vyzváňalo dvakrát denne, vždy ráno a večer. V obci bol muž, všeobecne označovaný ako „zvoník“, ktorý mal túto úlohu. Okrem toho zvon zahlaholil iba pri výnimočných udalostiach ako varovný signál pri požiaroch, prípadne tiež ako umieračik ak niekto zomrel. Posledný „zvoník“ ukončil svoju činnosť v roku 1998 a odvtedy nebol do tejto funkcie nikto určený. Dnes sa už využíva len ako umieračik. V prípade smrti obyvateľa Krásnoviec sa tu zvoní trikrát denne – od správy o smrti až do pohrebu.

Detail zvoniceSpomínaný Dom nádeje svojím účelom čiastočne nahrádza kostol. Pravidelne sa v ňom konajú bohoslužby grécko-katolíckej a omše rímsko-katolíckej cirkvi. V Krásnovciach sa obyvatelia celkovo hlásia k piatim vierovyznaniam: Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Rímsko-katolíckej cirkvi, Grécko-katolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi a Kalvínskej cirkvi. Ekumenické stretnutie s pozvaním zástupcov všetkých cirkví sa v obci koná každý rok v októbri.

 

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.06.2013 06:00
Upravené: 14.10.2013 14:05