Vlastivedné múzeum

Miesto: Trebišov

Vlastivedné múzeum v Trebišove zhromažďuje a sprístupňuje doklady o vývoji Trebišovského okresu, pričom sa špecializuje na dejiny poľnohospodárstva na východnom Slovensku a tokajského vinohradníctva.

Historická budova múzeaSídlo: M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov
Tel.: +421 (0) 56/ 672 22 34
Fax: +421 (0) 56/ 672 70 08
E-mai: trebisov.muzeum(at)vucke.sk
Internetové stránky: www.muzeumtv.sk

ExponátMúzeum bolo založené 1. januára 1964 v Sečovciach a v roku 1981 bolo presťahované do Trebišova. V celoslovenskom meradle sa špecializuje na dokumentáciu veterinárneho lekárstva a filumenistiky, kde plní úlohu múzea filumenistiky na Slovensku. Svoje aktivity prezentuje v zahraničí najmä v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine. Zbierkový fond múzea v súčasnosti tvorí viac ako 148.000 kusov zbierkových predmetov z histórie poľnohospodárstva, veterinárneho lekárstva, národopisu, numizmatiky, filumenstiky, archeológie a umenia. Z cennejších zbierok možno spomenúť parné oračky, historické traktory, stabilné spaľovacie motory, veľkovýrobné vinohradnícke lisy a pod. Svoje zbierky múzeum sprístupňuje v desiatich stálych expozíciach.

 

Historické exponáty

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 7.30 - 15.30
Nedeľa: 14.00 - 17.00

 

Autor/zdroj: Vlastivedné múzeum
Zverejnil:
Vytvorené: 07.06.2013 13:57
Upravené: 05.11.2013 15:03