Regionálne osvetové stredisko

Miesto: Trebišov

História strediska sa začala písať v roku 1953, kedy vznikol Dom osvety. V roku 1972 bolo zriadené Okresné osvetové stredisko v Trebišove, ktoré bolo v roku 1991 premenované na Regionálne kultúrne stredisko Trebišov. V roku 1996 sa názov zmenil na Zemplínske osvetové stredisko v Trebišove, v roku 1999 na Osvetové stredisko Trebišov. K poslednej úprave názvu došlo v roku 2002, odkedy nesie názov Regionálne osvetového stredisko Trebišov.

ROS logoSídlo: Ul. SNP č. 1049/76 – areál Nemocnice s poliklinikou, pavilón vedľa gymnázia, Trebišov
Tel.: 056 672 5620, 056 672 2781,
E-mail: ros.tv(a)stonline.sk,
Internetové stránky: www.rostv.sk, www.tvc.sk

Sme kultúrna a vzdelávacia inštitúcia napomáhajúca rozvoj kultúry v mestách a obciach trebišovského regiónu. Osvetovú činnosť realizujeme organizovaním tvorivých aktivít v jednotlivých odvetviach osvetovej činnosti.

Zameriavame sa na realizáciu podujatí v regióne, prezentáciu regiónu v rámci Slovenska i v zahraničí a výsledkom toho je organizovanie podujatí na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni s medzinárodnou účasťou. Naša činnosť vychádza z kultúrnych a spoločenských podujatí cyklického, ale i jednorazového charakteru.

Tokajská slávnosťDôraz kladieme na spoluprácu so ZMOS, združeniami miniregiónov, občianskymi združeniami, cirkvami, inými spoločenstvami a ďalšími organizáciami. Podnecujeme obce k rozvoju miestnej kultúry. Poskytujeme metodickú i organizačnú pomoc. Od februára 2005 sú súčasťou nášho desaťčlenného kolektívu aj pracovníci bývalej hvezdárne v Trebišove - teraz úseku astronómie Regionálneho osvetového strediska v Trebišove.

Rok 2008 bol pre nás mimoriadnym v oblasti CR a turizmu, keď sme sa stali iniciátorom vzniku, koordinátorom a zastrešovateľom Združenia Tokajská vínna cesta.

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 7.30 - 15.30

 

Autor/zdroj: Regionálne osvetové stredisko
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.06.2013 13:51
Upravené: 14.10.2013 09:39