Zemplínska knižnica

Miesto: Trebišov

Už v roku 1885 jestvovala na pôde Trebišova jediná súkromná knižnica grófa Júliusa Andrássyho. Prvá obecná knižnica bola zriadená pred prvou svetovou vojnou v roku 1910 v maďarskej reči, prvá slovenská čitáreň kníh a časopisov v roku 1924.

Sídlo: Zemplínska knižnica v Trebišove, M. R. Štefánika 53, 075 43 Trebišov
Tel: +421 (0)56/672 27 86, +421 (0)56/668 90 10
Fax: +421 (0)56/672 2786
E-mail: riaditelka(at)kniznicatv.sk
Internetová stránka: www.kniznicatv.sk

Budova knižnicePrvé zmienky o verejnej knižnici v Trebišove sa objavujú v roku 1946, archívne údaje uvádzajú, že knižnica v Trebišove bola založená v roku 1952. Okresná knižnica v Trebišove vznikla v roku 1960. V roku 1986 sa presťahovala do budovy mestského kultúrneho strediska, kde sa nachádza dodnes. Súčasný názov nesie od roku 1997.

V súlade so svojím poslaním knižnica poskytuje čitateľom a používateľom komplexné knižnično informačné služby, najmä absenčné a prezenčné požičiavanie dokumentov, spracovanie rešerší a medziknižničnú výpožičnú službu. Buduje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov miestneho a regionálneho charakteru. Svoje služby poskytuje pre všetky vekové skupiny. Zabezpečuje a realizuje kultúrno - výchovné podujatia na podporu čítania, prostredníctvom edičnej a propagačnej činnosti zverejňuje a prezentuje knižničnú činnosť a región.

Besedy sú najtradičnejšími podujatiami, ktoré Zemplínska knižnica v Trebišove ponúka čitateľom a návštevníkom knižnice. V priebehu roka pripravuje početné stretnutia s autormi aj ilustrátormi kníh. Na stretnutia prichádzajú tvorcovia detskej literatúry, ženských románov a mnohé ďalšie popredné osobnosti slovenského literárneho života, aby sa stretli a pobesedovali s detskými a dospelými čitateľmi svojich kníh. Prednášky na rôzne témy patria medzi pravidelné aktivity knižnice. Ku klasickým podujatiam pribudli aj nové formy typu prezentácií kníh. Svojim návštevníkom ponúka knižnica aj mnohé výstavné projekty. Od väčších výstav, určených tak deťom ako aj dospelým, inštaluje aj komornejšie výstavy fotografií, diela amatérskych umelcov, menšie i rozsiahlejšie výstavy kníh a výtvarných prác detí. Veľkú odozvu u návštevníkov našli putovné výstavy, ktoré sú organizované v spolupráci s Českým centrom v Košiciach. Okrem Priestory knižnicetradičných podujatí, ktoré pracovníci knižnice pripravujú pre všetky vekové kategórie návštevníkov, venujú sa aj príprave a realizácií mnohých záujmových aktivít s cieľom aktívneho trávenia voľného času predovšetkým detí a mládeže. Od rôznych súťaží, kvízov, tvorivých dielní, až po celodenné i nočné podujatia, či turnusy prímestských táborov. Už niekoľko rokov ponúka knižnica deťom možnosť zúčastniť sa podujatia medzinárodného charakteru Noc s Andersenom v knižnici a tiež celoslovenského podujatia Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty. S veľkým nadšením a ohlasmi prichádzajú detí aj na letný čitateľský tábor pre jeho dlhoročnú výnimočnú úroveň.

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.00 - 18.00
Utorok: 8.00 - 18.00
Streda: 8.00 - 18.00
Štvrtok: 12.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 18.00
Sobota: 8.00 – 12.00

 

 

Autor/zdroj: Zemplínska knižnica
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.06.2013 11:25
Upravené: 23.11.2013 21:59