Mužská spevácka skupina Harčare

Miesto: Pozdišovce

Ako harčare sa zemplínskym dialektom označujú výrobcovia hrncov, ale i ďalšej keramiky, ktorá Pozdišovce preslávila aj medzinárodne. Harčare je tiež názov mužskej speváckej skupiny, ktorá si kladie za cieľ dokumentovať a oživiť staré tradície a ľudové umenie svojej obce.

SkupinaPočiatky vzniku Harčarov sa datujú do roku 1982, keď niekoľko dobrovoľníkov vytvorilo skupinu a pripravilo umelecké pásmo na oslavu hrnčiarstva. Skupina vystupovala pri rôznych príležitostiach v obci i mimo nej, v roku 1989 už bola prizvaná i na folklórny festival vo Východnej.

V časoch vzniku skupinu tvorili prevažne pracovníci Keramiky, výrobného družstva Novex - manželia Antalovci, Zuzana Jurková a Andrej Lukáč. Pridali sa aj ďalší obyvatelia Pozdišoviec so vzťahom k tradíciám – Anna Ferčaková, Mária Inhaciková, Mária Mariščaková a ďalší.

SkupinaPo počiatkoch, charakteristických len sporadickým vystupovaním, si Harčari naštudovali nový program s názvom „Pridani“ a skupina začala vystupovať pravidelne na takmer všetkých folklórnych festivaloch a okolitých slávnostiach.

Od roku 1991 už Harčare vystupujú ako mužská spevácka skupina, ktorej jadro programu tvoria piesne z Pozdišoviec. Okrem početných miestnych slávností rôzneho druhu pravidelne vystupujú na Zemplínskych folklórnych slávnostiach v Michalovciach. Ročne absolvujú dvadsať až tridsať vystúpení.

Harčare pôsobia ako spevácka skupina podporovaná Obecným úradom Pozdišovce,Skupina ktorá sa vo svojich programoch zameriava nielen na oslavu zemplínskej ľudovej kultúry, ale tiež na šírenie dobrého mena svojej obce. Zemplínske piesne sprevádzali jej členov po celý život a sú s nimi bytostne spätí rovnako ako so svojím krajom. V jednej z oslavných piesní na Zemplín spievajú:

„Vičital ja dagdze, a to medži hvzdočkami,

že Pan Boh mal daco so Zemplinčanami.

Bo kec stvoril nebo, hury i doliny,

vimišil Adama z pozdišovskej hliny.

Pozdišovska hlina Zemplina je chvala,Skupina

Adam bul Zemplinčan, to je pravda cala.“

Kontakt:

Ondrej Novák – vedúci súboru: 056/64 72 438
Obecný úrad Pozdišovce
Pozdišovce 144
072 01 Pozdišovce

 

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó, foto archív Harčarov
Zverejnil:
Vytvorené: 20.06.2013 06:00
Upravené: 05.11.2013 14:22