Majster ľudovej keramiky Ján Parikrupa

Miesto: Pozdišovce

Obec Pozdišovce je z histórie známa najmä ľudovým hrnčiarstvom. Napriek tomu tu z niekdajších asi tridsiatich rodín hrnčiarov v súčasnosti pôsobí už len jediný majster ľudovej keramiky – pán Ján Parikrupa. V jeho rode má toto umelecké remeslo už tristoročnú tradíciu.

Majster s tvorbouMajster ľudovej umeleckej výroby Ján Parikrupa (1942) je vyučený keramikár. Učiteľom mu bol jeho otec, známy majster rovnakého mena; neskôr si urobil skúšky pri komisii ministerstva kultúry, aby sa stal výrobcom pre ÚĽUV. S tvorbou začal už ako 24 ročný.

„Bola to najmä veľká snaha môjho otca, aby som sa stal pokračovateľom tradície. A tiež moja ctižiadosť, aby som sa stal plnohodnotným nástupcom nášho rodu,“ spomína Ján Parikrupa.

DžbányV jeho umeleckej dielni nachádzajú miesto i manželka Irena a neter Erika Petričková, predovšetkým ako maliarky. V rodine to bola vždy kolektívna práca, rovnako spoločne tvorili aj jeho rodičia.

„Tak ako v minulosti, keď mal každý člen svoje postavenie v keramickej dielni, i my si delíme prácu od prípravy hliny až po jej záverečnú premenu na umelecký výtvor,“ vysvetľuje majster Parikrupa.

Hrnčiarsky kruhDoposiaľ sa jeho výrobky objavili na výstavách vo Francúzsku, Švajčiarsku, Nemecku, Kanade, Maďarsku, Taliansku, na Ukrajine i v iných krajinách. Jeho vázy a ozdobné taniere sa často stali darmi pre oficiálne návštevy, či už z politickej alebo priateľskej úrovne. Jeho umelecké výrobky dostal aj pápež Ján Pavol II., ale tiež veľvyslanci a iní diplomati z Veľkej Británie, Indonézie, Kanady, Kórei, Austrálie a Číny. Mnohí z nich si boli pozrieť výrobu priamo v dielni, o čom svedčia početné zápisy v jeho osobnej kronike.

TanierVidieť pána Parikrupu pri práci môžete aj na rôznych trhoch tradičných remesiel. Zvyčajne sa zúčastňuje takýchto akcií v Kežmarku, Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici, Pezinku, Trnave a v Radvani. Jeho diela predávajú všetky predajne ÚĽUV. Presvedčiť sa o kvalite a rozsahu jeho umeleckého remesla sa môžete aj priamo v jeho dielni pri ohlásenej návšteve.

DžbányMajster Ján Parikrupa vyrába všetky typy keramických výrobkov typických pre pozdišovské ľudové umenie. Vázy baňaté i štíhle; džbány, ktoré sa podľa tvaru a účelu delia na siňak, mašnar, silku, koršov a halvice. Tiež rôzne typy misiek a tanierov. Jeho tvorba vychádza z klasických ľudových vzorov. Okrem toho sa čiastočne zaoberá aj modernejšími keramickými výrobkami ako zvončeky, no tiež výrobou keramických komponentov pre zdravotníctvo.

„Človek má robiť tak, aby sa za to nemusel nikdy hanbiť. A mal by robiť prácu, ktorá mu prináša radosť,“ uzavrel naše stretnutie Ján Parikrupa.

 

Kontakt:Výroba keramiky

Ján Parikrupa
Pozdišovce 139
072 01 Pozdišovce
Telefón: 056 / 64 72 308
e-mail: - cez Obecný úrad Pozdišovce - ocu.pozdisovce(at)stonline.sk

 

 

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.06.2013 06:00
Upravené: 16.10.2013 10:28