Folklórny súbor Strapec

Miesto: Čerhov

Folklórny súbor Strapec vznikol v čase Vianoc v roku 1999, keď sa niekoľko dobrovoľníkov rozhodlo priblížiť čarovnú atmosféru takmer zabudnutých zvykov v programe Vianočné pastorále. Úspech ich vystúpenia i pretrvávajúce nadšenie prerástlo do organizovanej formy nácvikov a ďalších prezentácií už pod názvom Strapec.

Folklórny súbor je v súčasnosti trojgeneračný a z jeho tridsiatichpiatich členov je desať detí. V čase, keď sa hovorí, že folklór starne, aspoň čo sa týka priemerného veku účinkujúcich, Strapec patrí medzi tie vzácne súbory, ktoré svojou činnosťou oslovili aj najmladšiu generáciu.

Čerhov je obec, ktorá sa nachádza v slovenskej oblasti Tokaja. Život úzko spätý s tradíciou pestovania viniča a tvorby vína sa premieta aj do prezentácie folklórneho súboru. Okrem miestnych ľudových piesní s doprovodom harmoniky Strapec ponúka najmä tematické pásma starých zvykov. Pódiová prezentácia sa v maximálnej možnej miere približuje tomu, ako kedysi dedinský život vyzeral, aké vyznával hodnoty i radosti.

Folklórny súbor Strapec pôsobí pod Obecným úradom Čerhov. Okrem početných vystúpení na východnom Slovensku sa prezentoval aj na festivale v Heľpe, ale aj viackrát Maďarsku. FS Strapec sa vystpuje aj vo svojej obci na pravidelných kultúrnych podujatiach, medzi ktoré patria:

Folklórny súbor Strapec- Stavanie mája – folklórny program – vždy 30. apríla

- Oslava sviatku sv. Urbana, patróna vinárov s dňom otvorených pivníc – v 3. májovom týždni

- Tokajské vinobranie s dňom otvorených pivníc – posledná septembrová sobota

Programová ponuka

BETLEHÉMCI – zvyky spojené s oslavou Troch kráľov zvestujúcich príchod Spasiteľa narodeného v Betlehéme, keď po dedine chodili muži prezlečení za „betlehémcov“.

FAŠIANGY – zvyky spojené s posledným dňom fašiangov, po ktorých nasledoval 40 denný pôst pred Veľkou nocou. Jedným zo zvykov je známe „pochovávanie basy.“

PRIADKY – zvyky spojené s priadkami, keď ženy vyrábali z konopnej priadze nite a potom tkali látky. V tomto tematickom pásme sa prostredníctvom otázok detí a odpovedí žien divák dozvie veľa informácií spojených s pestovaním konope a jeho význame v slovenskej kultúre.

PÁRANIE PERIA – pásmo prezentujúce „páračky“ husieho peria do vankúšov a perín. Prezentácia zvykov spojených s tradičným dvorením parobkov dievkam pri „páračkách“ ako i miestneho zvyku ponuky varenej kukurice s makom pre mládencov.

VEĽÁ NOC – prezentácia od dievčenského chorovodu na lúke, vitia vencov cez chlapčenskú hru kapovy až po prípravu pasky, jej svätenie, oblievačku a „večurne“.

STAVANIE MÁJA – zvyky posledného aprílového dňa, keď parobkovia stavali máje dievkam na vydaj.

KOSENIE LÚK – prezentácia zvykov a práce pri prvej kosbe lúk v júni. Rozdelenie mužskej a ženskej úlohy a zvyky s tým spojené.

SVADBA – prezentácia starej dedinskej svadby od pytačiek až po čepčenie nevesty včítane všetkých starých zvykov a obradov.

VINOBRANIE – prezentácia októbrovej oberačky hrozna s vitím hroznového venca vďaky pre gazdu vinohradníka a spoločná oslava zberačov

NA ANDREJA – tematické pásmo venované starým zvykom spojeným s 30. novembrom, keď bol najlepší čas na vznik a utuženie lásky medzi parobkami a dievkami

OD LUCIE PO KRAČÚNA – tematické pásmo, ktoré približuje zvyky spojené s Luciou ako „sviatkom bosoriek“ (13. december) a vianočné zvyky, keďže sa v minulosti označovali Vianoce ako Kračún.

Kontakt:

Magdaléna Visokaiová
Dlhá 65, 076 81 Čerhov
Mobil: +421 915 211 205

alebo cez obecný úrad:
Obecný úrad, Dlhá 100, 076 81 Čerhov
Telefón: 056 - 679 3222
e-mail: starosta(at)cerhov.sk

 

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó, foto Marián Ferko
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.06.2013 06:00
Upravené: 16.10.2013 10:31