Folklórny súbor Rakovčan

Miesto: Rakovec nad Ondavou

Už od roku 1977 v obci pôsobí folklórny súbor, ktorého snahou je zachovávať a prezentovať tradičnú kultúru obce. Zemplín je kraj bohatý na staré a svojrázne tradície i iné folklórne prejavy, ktoré sú v jeho jednotlivých častiach podstatne rozdielne. Rakovec nad Ondavou patrí k dedinám stredného a horného Zemplína, teda jeho tradičná kultúra je typicky slovenská.

RakovčanNaviac – aj typicky rakovecká, pretože v minulosti platilo, že čo obec, to iné obyčaje. Rakovčan teda do svojho repertoáru prijíma to, čo bolo neoddeliteľnou súčasťou predkov žijúcich v ich obci.

Staré piesne, tance, povedačky, obyčaje – to všetko bolo najskôr potrebné zmapovať, čo bola práca, ktorej sa ujala profesionálna etnografka Melánia Nemcová. Vďaka jej pomoci dnes Rakovčan tancuje typické miestne tance ako potriasaná polka alebo svojrázny rakovský čardáš. Samozrejme, na Zemplíne nemôže chýbať ani karička. Piesne sú rovnako miestne, teda typické pre obec a jej blízke okolie. Už pri založení súboru pani Nemcová i miestni nadšenci navštevovali najstarších obyvateľov Rakovca a staré piesne nahrávali na magnetofón.

Vďaka spomínanému etnografickému výskumu sa zachovali aj rôzne obrady, ktoré sa viažu k určitým sviatkom alebo ročným obdobiam. Tieto Rakovčan spracoval do prezentačných pásiem, ktoré tvoria jeho repertoár. Divák si teda na ich vystúpeniach nielen vypočuje piesne a pozrie tance, ale aj miestne scénické výjavy.

Do svojich vystúpení folklórny súbor Rakovčan zaradil:Rakovčan

  • - Jarný chorovod
  • - „Paľeňe Jánskych ohňov“ (Sobôtky)
  • - Dožinky
  • - „Večar pri hudákoch“
  • - Priadky
  • - Vianočné koledy a jasličkári
  • - Svätý večer

 

Súčasný repertoár folklórnej skupiny Rakovčan má asi dve a pol hodiny a ponúkajú ho na vystúpenia a festivaly každého druhu.

RakovčanSúbor vznikol v roku 1977 z pôvodnej ženskej speváckej skupiny, ktorá pôsobila pri miestnom stredisku Slovenského zväzu žien. Ešte v tom istom roku sa však skupina rozhodla pre folklór spojený s tancom a svoje miesto si tu našli aj muži. Prvé vedúce súboru boli miestne učiteľky Oľga Sopiaková a Agnesa Hrindová. Rakovčan vystupuje už vyše tridsať rokov bez prestávky. Absolvoval mnohé podujatia takmer po celom Slovensku, opakovane získal rôzne ocenenia, najmä v krajských súťažiach a vidieť ho bolo aj v Českej republike a na Ukrajine. V súčasnosti je vedúcou súboru pani Helena Zlovčíková. Približne dvadsať členov spieva a tancuje najčastejšie za sprievodu harmoniky.

Kontakt:

Kvetoslava Lešková
Obecný úrad Rakovec 109
072 03 Rakovec nad Ondavou
t.č. 056 / 68 94 872, 68 94 873

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.06.2013 06:00
Upravené: 16.10.2013 10:27