Židovský cintorín

Miesto: Krásnovce

Na hlavnej ulici obce, presnejšie presne na rozhraní obcí Krásnovce a Šamudovce, sa nachádza starý židovský cintorín. Od cesty je oddelený betónovým múrom a starou železnou bránou. Vznikol na rozhraní 19. a 20. storočia.

Náhrobné kamenePrvú písomnú zmienku o obývaní Krásnoviec Židmi poznáme z roku 1828. Vtedy ich tu žilo tridsaťdva. Podľa záznamu z roku 1877 ich už v obci žilo sedemdesiat. Sčítanie židovského obyvateľstva, ktoré predchádzalo deportácii v časoch Slovenského štátu za II. svetovej vojny, vykázalo v Krásnovciach tridsaťsedem Židov. Je však pravdepodobné, že tento údaj nie je presný, pretože v tom čase sa už mnohé rodiny ukrývali.

Náhrobné kameneDeportácie postihli aj obyvateľov Krásnoviec; dňa 9. 5. 1942 boli odtiaľ všetci sčítaní Židia násilne odvlečení. Boli to predovšetkým Moskovitsovci, Weimannovci, Berkovitsovci, Kirschenbaumovci a Schüllerovci.

O tom, že niektorým sa podarilo ukryť pred sčítaním i odvlečením do koncentrákov svedčí fakt, že rodina Šimonovičovcov sa počas celého zvyšku vojny, teda takmer tri roky, schovávala v pivnici domu u Pavla Smrigu. Na tomto mieste dnes už stojí nová veľká stavba so zelenou strechou. Je to prvý dom v Šamudovciach hneď vedľa cintorína. Rodina Šimonovičovcov počas vojny dokonca prekopala podzemnú chodbu, ktorá viedla z pivnice Smrigovcov priamo na cintorín. Keby došlo k prehliadke domu, plánovali tadiaľ utiecť skôr, než ich odhalia.

HrobPosledný pohreb na cintoríne sa konal tesne pred deportáciou. Pochovali tu Dávidova Moskovitsa, ktorý žil v rokoch 1850 – 1942. Tento hrob je ohradený a renovovaný, pretože tak urobili jeho potomkovia, ktorí sem za ním prichádzajú z Izraela. Podľa informácií od správcu cintorína tu opakovane prišlo viacero návštev aj zo slovenskej a českej Židovskej náboženskej obce.

V súčasnosti sa na cintoríne už nepochováva, nachádza sa tu asi pätnásť hrobov. Náhrobky sú najmä z pieskovca, ale aj z bieleho mramoru. Cintorín je verejne prístupný.

Použitá literatúra:

Krásnovce 1403 – 2003 (vydavateľ Excel enterprise, 2003)

Almanach Zemplína (vydavateľ Okresný výbor KSS v Michalovciach, 1958)

 

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.06.2013 06:00
Upravené: 14.10.2013 14:03