Pamätník Milana Rastislava Štefánika

Miesto: Slovenské Nové Mesto

V parku pri železničnej stanici stojí pamätník Milana Rastislava Štefánika. Nachádza sa len pár metrov od štátnej hranice s Maďarskom a nezasvätenému návštevníkovi sa môže zdať prítomnosť pamiatky tohto štátotvorného politika iba symbolická. Nie je tomu tak.

PamätníkPripomeňme si, že Slovenské Nové Mesto vzniklo súčasne so vznikom I. Československej republiky v roku 1918 a dovtedy jeho územie tvorilo iba predmestie maďarského mesta Sátoraljaújhely. Významným politikom pre kreovaní spoločného štátu Čechov a Slovákov bol práve Milan Rastislav Štefánik. Už v roku 1915 sa v Paríži stretol s neskorším československým prezidentom Eduardom Benešom, kde porovnávali Štefánikovu a Masarykovu zhodu v koncepciách vzniku Československa. Zároveň prijal úlohu vytvorenia riadiaceho centra pre spoločný odboj Slovákov a Čechov. Rovnako na ňom spočívalo vytvorenie samostatného československého vojska schopného zabezpečiť oslobodenie územia budúceho štátu a jeho neskoršiu obranyschopnosť.

Busta ŠtefánikaPráve Vláda I. ČSR mala so Slovenským Novým Mestom veľké plány. Malo sa stať akýmsi príkladom rozvoja pre obce, ktoré boli v značnej miere osídlené obyvateľmi hlásiacimi sa k maďarskej národnosti. Do niekdajšieho predmestia sa investovali veľké peniaze, čím sa vyvolal aj značný pohyb obyvateľstva a sťahovali sa tu Česi, Slováci, Rusíni a Ukrajinci, v značnej miere aj židovská komunita. Práve v časoch rozmachu Slovenského Nového Mesta v roku 1935 dala Slovenská liga postaviť tento pamätník v tom čase už zosnulému Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Blízko železničnej stanice sa nachádza z toho dôvodu, že práve tadiaľ Štefánik počas I. svetovej vojny cestoval na ruský front.

Vence na pamätníkuAj pamätník môže mať svoje dejiny a tento konkrétny ich má poriadne pohnuté. Po 2. novembri 1938 v zmysle Viedenskej arbitráže sa Slovenské Nové Mesto stalo súčasťou Horthyho Maďarska . Česi museli mesto okamžite opustiť. Bustu so Štefánikovho pamätníku zasa preniesli odchádzajúci Slováci do Trebišova. Po ukončení II. svetovej vojny a návrate Slovenského Nového Mesta do Československa sa pamätník opäť obnovil na svojom pôvodnom mieste. Päťdesiate roky a ich príznačný totalitný režim nezniesli pripomienku na nekomunistického slovenského politika a pamätník bol odstránený. V roku 1968, keď sa spoločenské napätie trochu uvoľnilo, Štefánik znova zaujal svoje miesto v parku. Avšak Gustáv Husák v časoch tzv. normalizácie v sedemdesiatych rokoch opäť pripomienku na Štefánika nestrpel a pomník musel preč. Na svoje miesto sa vrátil až v roku 2005. Z určitého hľadiska môžeme jeho prítomnosť či neprítomnosť prijímať ako citlivý barometer stavu demokracie v našej krajine...

 

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.06.2013 06:00
Upravené: 14.10.2013 13:28