Pamätná izba histórie obce

Miesto: Pozdišovce

Bohatá história Pozdišoviec, ktorá v mnohých oblastiach určovala vývoj Zemplína, je nespochybniteľná. Aj z tohto dôvodu považovala miestna samospráva a milovníci regionálnych dejín za potrebné vybudovať pamätnú izbu, ktorá by aspoň v hrubých črtách pripomínala slávnu minulosť. Nájdete ju na obecnom úrade, kde je na požiadanie sprístupnená verejnosti.

Vypaľovacia pecPamätná izba formou výstavy tradičnej keramiky, replikou pece na vypaľovanie krčahov a panelovou prezentáciou približuje miestnu históriu v niekoľkých okruhoch. V prvom rade je sú to dejiny miestneho hrnčiarstva, ktoré je podľa písomných záznamov najstaršie známe na Slovensku. Nachádza sa tu galéria najznámejších majstrov tohto umeleckého remesla, a to najmä vystavením dnes už historických fotografií. Okrem toho tu nájdete panel venovaný histórii pozdišovského školstva, ktoré siaha až do 14. storočia.

Miestna keramikaNemalá pozornosť sa venuje aj osobnostiam, ktoré v Pozdišovciach pôsobili. Patria k nim Jonáš Záborský, Július Barč – Ivan, Karol Benjamín Samuel Seredaj, ale tiež Ján Amos Komenský. Ďalší panel s historickými fotografiami je tematicky zameraný na historické pamiatky a miestny folklór.

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad Pozdišovce

Pozdišovce 144

História obce072 01 Pozdišovce

Telefón: 056 / 647 22 03

 

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 13.06.2013 12:29
Upravené: 05.11.2013 14:36