Kostol sv.Štefana - niekdajšia synagóga

Miesto: Slovenské Nové Mesto

Architektonickou dominantou Slovenského Nového Mesta je rímsko-katolícky kostol sv. Štefana. Nachádza sa aj v zozname národných kultúrnych pamiatok Pamiatkového ústavu Slovenskej republiky

Podľa zoznamu bol postavený v prvej polovici 19. storočia v klasicistickom slohu. Datovanie stavby však nie je zhodné s tým, čo uvádzajú dobové záznamy Slovenského Nového Mesta. V skutočnosti totiž stavba vznikla v roku 1931.

Pohľad na kostolSúčasný kostol od svojho počiatku slúžil potrebám vierovyznania, avšak iného než v súčasnosti. V časoch jeho postavenia pôsobila v obci početná židovská komunita a terajšiu budovu nechali postaviť ako synagógu. Výstavbu financoval doktor Grünwald, ktorý tu pôsobil ako miestny lekár.

V roku 1918, keď boli vytýčené hranice Československa, Slovenské Nové Mesto vzniklo na území niekdajšej periférie mesta Sátoraljaújhely. Blízkosť hranice, železničnej stanice a možnosti medzinárodného obchodu zaujali predovšetkým židovskú komunitu. V obci začala vznikať sieť rôznych obchodov a služieb, ktoré mali naozaj skôr mestský ako vidiecky charakter. Obchodník Holzman založil sklad a obchod s metrovým tovarom, Landsman zasa železiarsky obchod. Rodina Weissová začala podnikať s potravinami. Keďže v plánoch vtedajšej vlády bolo vybudovať tu skutočné mesto, prúdili sem investície i ľudia. Najmä v rokoch 1926 až 1928 sa tu sťahovali aj Ukrajinci z Podkarpatskej Rusi, Rusíni z okolia Svidníka a Slováci z prevažne šarišských obcí. Veľkú časť obyvateľstva tvorili Česi, ktorí tu mali ozbrojené vojenské a policajné jednotky, ale zastávali aj všetky vedúce pozície v štátnej administratíve. S tým súvisel aj rozvoj služieb. Miestni lekári boli židovského pôvodu, spomínaný Grünwald a doktor Schwartz.

Spomienky tunajších najstarších obyvateľov na židovskú komunitu nie sú zlé. Judaizmus nie je expanzívne náboženstvo aspoň v tom zmysle, že by sa jeho duchovní predstavitelia snažili o šírenie svojej viery aj mimo židovskej obce. V Slovenskom Novom Meste však na svoje sviatky prizývali do synagógy aj kresťanov, čo v daných rokoch nebolo vôbec bežné. Všetko sa zmenilo v novembri 1938, keď po Viedenskej arbitráži pripadlo Slovenské Nové Mesto územiu Horthyho Maďarska. Okamžite odtiaľ museli odísť Česi, ale s nimi išlo aj veľa Ukrajincov a Slovákov. Podľa spomienok miestnych obyvateľov v danom čase začali obec opúšťať aj Židia. V roku 1944, keď Maďarsko začalo deportovať Židov do koncentračných táborov, tu už nežili takmer žiadni.

Po II. svetovej vojne a navrátení Slovenského Nového Mesta Československu sa stavebný ruch nezopakoval a plány na vybudovanie mesta zanikli. Ostalo obcou. Niekdajšia synagóga postavená bola prestavaná na rímsko-katolícky kostol.

Kostol je verejnosti prístupný len v čase bohoslužieb.

 

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.06.2013 06:00
Upravené: 14.10.2013 13:29