Kostol sv. Anny

Miesto: Vinné

ostol sv. Anny, ktorý sa nachádza na námestí vo vyšnej časti Vinného, nebol prvým chrámom v katastri obce. Na úpätí kopca Senderov je stále možné nájsť zvyšky sakrálnej stredovekej stavby, ktorá bola podľa archeologického výskumu funkčná už v prvej polovici 13. storočia. Išlo pravdepodobne o kláštorný kostol, spomína sa aj v zápise z roku 1336, kedy však už kláštor nejestvoval.

Pohľad na kostolPočiatky výstavby kostola priamo v obci sa datujú do konca 13. storočia. Išlo o klasický dedinský chrám, ktorý nebol opatrený vežou, ale vedľa kamennej stavby stála drevená zvonica. Pôvodné patrocínium bolo venované 11 tisíc pannám a martýrom. V roku 1598 prešiel kostol pod protestantov, v 17. storočí bol vážne poškodený. V roku 1735 ho opravili a opäť patril i patrí rímsko-katolíckej cirkvi. Dostal nové patrocínium a zasvätený bol i je svätej Anne. Čiastočne klasicistický charakter získal prestavbami v 19. a 20. storočí.

Pohľad na kostolZ architektonického hľadiska je to jednoloďový chrám s polygonálnym uzáverom presbytéria a dodatočne predstavanou vežou. Z pôvodnej prvotnej stredovekej stavby a zachovalo obvodové murivo lode. Súčasné presbytérium vzniklo až v polovici 15. storočia a zachovali sa v ňom gotické okná, pastofórium a pôvodný lomený portál. Veža sa architektonicky člení na dve časti. Do výšky lode je gotická aj so zachovaným pôvodným oknom, vyššie časti pochádzajú z neskorších období. Interiér kostola je v neogotickom štýle. Nachádzajú sa v ňom kamenné epitafy zo 16. a 17. storočia.

Chrám je pamiatkovo chránený a verejnosti prístupný iba v čase konania bohoslužieb.

Použitá literatúra:

Konik, Čurmová, Lugošová, Hlaváčová: Pod Vinianskym hradom (Zemplínska spoločnosť, 2006)

Viera Čurmová: Kultúrne pamiatky Zemplína I. (Zemplínska poločnosť, 2005)

 

 

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.06.2013 06:00
Upravené: 14.10.2013 12:08