Kostol Navštívenia Panny Márie

Miesto: Senné

Rímsko-katolícky kostol Navštívenia Panny Márie pochádza z roku 1718 a stojí na mieste, kde stával starší chrám už v 14. storočí.

Kríž s kostolomPri svojej výstavbe ešte nemal vežu a pôvodná strecha bola šindľová. V minulosti bývalo bežným javom, že dedinské kostoly nemávali veže. Zvonice zvyčajne stáli mimo kostola a boli drevené.

K výstavbe veže došlo až v roku 1808, ale na prvý krát to skončilo nezdarom. Tesne pred dokončením sa totiž veža zrútila. Museli ju postaviť nanovo, na čo prispel barón Véčej (Vécsey). V tom čase kostol prestavali do súčasnej klasicistickej podoby.

Ďalšia výrazná zmena nastala v roku 1909. Kostol zasiahol blesk, zhorela strecha a čiastočne aj interiér. Bolo potrebné urobiť kompletnú rekonštrukciu stavby, čo sa využilo aj na jej zväčšenie. Veriaci dostavali Kostolsakristiu, taktiež presbytérium s trojhranným uzáverom a zaoblili múry.

Akoby katastrof nebolo dosť, už v roku 1911 obec zasiahol požiar, počas ktorého spadli zvony. Tieto obyvatelia Senného naspäť osadili, ale počas I. svetovej vojny im ich zrekviroval štát, aby kov použil na vojenské účely – pravdepodobne výrobu kanónov. Počas II. svetovej vojny kostol poškodili dopadajúce strely natoľko, že ho museli opäť opravovať a v roku 1946 nanovo vysvätiť.

V súčasnosti sa tu nachádza oltár z roku 1862, ktorý bol však pôvodne inštalovaný v Tušimiciach.

Kostol sa nachádza na zozname národných kultúrnych pamiatok. Prístupný verejnosti je len v čase bohoslužieb.

 

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.06.2013 06:00
Upravené: 14.10.2013 13:34