Gotický (barokizovaný) kostol

Miesto: Pozdišovce

V centre obce nemôže ujsť pozornosti veľký kostol, ktorý svojim pôvodom siaha do čias gotiky a prvýkrát sa spomína už v roku 1334. V tom čase patril katolíckej cirkvi a niesol patrocínium svätého Juraja. Z pôvodnej stredovekej stavby sa zachovalo gotické presbytérium.

Pohľad na kostolZmena vo vlastníctve chrámu nastala koncom 16. storočia, kedy už slúžil kalvínom a neskôr evanjelikom a.v. Pôvodná gotická stavba prešla v polovici 17. storočia stavebnými úpravami, takže získala viac barokový charakter, a to aj v interiéri. Dnes sa tam nachádza barokový oltár s kazateľnicou, tie však boli vystavané až v 18. storočí. Obdivuhodný je aj orgán z roku 1784. Pozornosť upútajú i kamenné náhrobné dosky z rokov 1723 – 1776.

Pohľad na kostolV 18. storočí žili v Pozdišovciach ľudia štyroch rôznych náboženských vyznaní – evanjelici a.v., grécko-katolíci, rímsko-katolíci a evanjelici helv. vyznania. V 19. storočí do obce pribudla ďalšia viera – izraelitská. Tá sa však bezprostredne dotýkala iba židovskej komunity. Po deportáciách židovského obyvateľstva v časoch vojnového Slovenska táto viera v obci zanikla.

Vnútro kostolaPozdišovská evanjelická cirkev tu má svoj zbor nepretržite od 17. storočia, takže nepodľahla ani časom násilnej rekotalizácie. Miestna fara Evanjelickej cirkvi a.v. i dnes spravuje tento kostol.

Kostol môže byť turistom prístupnený na žiadosť, fara sa nachádza hneď pri ňom.Kostol z diaľky

Kontakt na faru:

adresa: Viničná 147, 072 01 Pozdišovce

tel.: 056/6472263

 

 

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.06.2013 06:00
Upravené: 14.10.2013 13:54