Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

História

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

História Zemplína zdokumentovaná starými fotografiami:

26.02.2014 Rakovec nad Ondavou

Jasličkári

       

Jasličkári chodievali koledovať na 1. a 2. sviatok vianočný, pričom neobišli žiaden dom v dedine.

 
24.02.2014 Rakovec nad Ondavou

Družstevníctvo

       

Vznik JRD znamenal pre Rakovec jednu veľkú zmenu. Dovtedy väčšina žien nebola nikde zamestnaná.

 
24.02.2014 Pozdišovce

Žena s džbánmi

       

Štyridsiate a päťdesiate roky priniesli zmenu celospoločenských pomerov, ktoré nastolili nový politický systém. Odstránili sa rozdiely, ktoré tu pretrvávali celé storočia.

 
24.02.2014 Pozdišovce

Zemplín a víno

       

V prvej polovici 13. storočia, keď Tatári takmer vyľudnili Zemplín i celú oblasť súčasného východného Slovenska, kráľ Belo IV. povolal sa usadenie sa na území súčasného Tokaja...

 
24.02.2014 Pozdišovce

V čase I. ČSR

       

Rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československa priniesol do života Pozdišoviec niekoľko výrazných zmien. Predovšetkým obec opustili šľachtické rody - Sirmajovci aj Weinbergerovci.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27] 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.