Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Zvyky na 8. mája

Miesto: Poruba pod Vihorlatom

Štát hneď v prvých povojnových rokoch investoval do obce nemalé finančné prostriedky na jej obnovu. Ďalšie zmeny sa týkali politického systému. Náboženské cítenie obyvateľov tu však nebolo natoľko potláčané, prípadne prenasledované ako v blízkosti veľkých miest.

Matka s deťmiTáto fotografia pochádza zo začiatku päťdesiatych rokov a zachytáva matku s deťmi na odpustovej slávnosti, ktorá sa v obci každoročne koná 8. mája.

Začiatok päťdesiatych rokov bol pre Porubu v znamení veľkých spoločenských zmien. Bolo už úplne jasné, že dedina bude naďalej jestvovať, i keď ju Nemci počas II. svetovej vojny do základov vypálili. Štát hneď v prvých povojnových rokoch investoval do obce nemalé finančné prostriedky na jej obnovu. Zmeny sa týkali aj vzťahu ľudí k pôde a statku. Silné tlaky na vznik JRD, strata osobného majetku a zakladanie družstva narušili celými generáciami uznávané životné hodnoty, čo sa prejavilo aj v iných sférach života. Po stránke, ktorú dnes považujeme za kladnú, sa zmenil najmä postoj rodičov k svadbám ich detí. Dovtedy totiž o budúcich manželoch, či manželkách rozhodovali rodičia na základe toho, kto koľko polí vlastnil, koľko mal dobytka a aký bol pracovitý.

Ďalšie zmeny sa týkali politického systému. Náboženské cítenie obyvateľov tu však nebolo natoľko potláčané, prípadne prenasledované ako v blízkosti veľkých miest. Odpustová slávnosť, zasvätená sv. Marekovi evanjelistovi, mala viac ako obecný charakter. „Na vozoch tu chodzili i ľudze z okolici,“ povedala nám majiteľka tejto fotografie, čo znamená, že tento sviatok bol i príležitosťou, aby sa tu postretávali ľudia z viacerých dedín.

Okolo kostola stáli „šatriky“, čiže stánky, kde sa predávala náboženská literatúra, obrazy svätých a ružence. Tiež však sladkosti pre deti, preto bol tento sviatok veľmi obľúbený aj medzi nimi.

„Večar prišli hudaci a hrali na tancovaňe na pažiti,“ povedala nám majiteľka tejto fotky, čo znamená, že slávnosť sa nakoniec ukončila spoločnou tanečnou zábavou na lúke za dedinou.

 

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 19.02.2014 06:00
Upravené: 20.02.2014 10:55