Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Železnica a rozvoj obce

Miesto: Slovenské Nové Mesto

Za Rakúsko-Uhorska to bola továreň na výrobu súčiastok do vagónov a rušňov, zároveň pre ne slúžila ako opraváreň.

Centrum železnice v obciTáto historická fotografia pochádza pravdepodobne z dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej železničnú stanicu a trať v Slovenskom Novom Meste. Potom ako v roku 1918 pri vzniku ČSR z niekdajšieho predmestia Sátoraljaújhely vzniklo Slovenské Nové Mesto, územiu nového štátu bola pridelená aj táto železnica. Má však oveľa staršiu históriu. V úseku Sátoraljaújhely – Michaľany bola daná do prevádzky v januári 1872. Na dobudovanie trate do Čiernej nad Tisou stačil krátky čas, sprevádzkovaná bola ešte v auguste rovnakého roku. Úsek z Michalian do Košíc bol daný do prevádzky v októbri 1873.

 

Na fotografii vľavo vidíme niekdajšiu ubytovňu zamestnancov železníc, ktorá bola postavená ešte v časoch Rakúsko–Uhorska. Tá už však dnes nestojí. Napravo od nej sa nachádza samotná staničná budova a za ňou objekty niekdajšej vagónky. Za Rakúsko-Uhorska to bola továreň na výrobu súčiastok do vagónov a rušňov, zároveň pre ne slúžila ako opraváreň. S prechodom vagónky na územie Československa jej činnosť zanikla. Miestni obyvatelia spomínajú, že v dvadsiatych rokoch boli údajne strojné zariadenia rozobrané a odvezené do závodov v Krompachoch a do Čiech. Objekty získali nové využitie. Okrem iného sa tu zriadila škola, ale slúžili tiež ako pošta, sklady a priestory pre zariadenia telefónnej siete.

Ako si môžete všimnúť na fotografii, ktorá slúžila ako pohľadnica, označenie železničná stanica je v češtine – nádraží. V dvadsiatych rokoch, najmä v období 1926 až 1928, bolo Slovenské Nové Mesto zaľudňované okrem iného aj prisťahovalcami z Čiech. Týchto tu získavali ponukou pomerne dôležitých pracovných miest, takže Česi tu za I. ČSR získali takmer všetky vedúce pozície; nielen na železnici, ale aj na pošte a štátnych úradoch, pretože Slovenské Nové Mesto sa stávalo administratívnym správcom priľahlého regiónu. Naviac tu sídlila aj finančná stráž, pre ktorú vybudovali samostatné objekty a tvorili ju taktiež Česi. Ich úlohou bolo nielen stráženie a obrana hraníc, ale tiež kontrola medzinárodného obchodu i domácej výroby. Okrem iného kontrolovali aj miestnych pestovateľov tokajského vína, ktorý rok koľko vyprodukovali, aby im mohli vymerať dať.

Spracované podľa spomienok miestnych obyvateľov a kníh Kornélia Kornová: História a súčasnosť Slovenského Nového Mesta, Autorský kolektív SAV: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku a informácií z Múzejno-dokumentačného centra Železničného múzea Bratislava východ.

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 28.02.2014 12:19
Upravené: 28.02.2014 12:35