Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Základná škola

Miesto: Černochov

V rodinnom dome, kde je dnes obecný úrad, bola kedysi jednotriedka. Vyučovanie v jednotriedke malo svoje zákonitosti a bolo pomerne náročné na organizáciu.

Základná školaUverejnené fotografie zachytávajú žiakov obecnej školy s učiteľkou. V rokoch ich vzniku sídlila škola v rodinnom dome, kde sa dnes nachádza obecný úrad a bola to jednotriedka. To znamená, že všetci žiaci chodili do jednej triedy, pričom tam bol zastúpený prvý až piaty ročník. Šiestaci a starší žiaci už navštevovali školu v obci Borša, do ktorej museli dochádzať päť kilometrov.

Vyučovanie v jednotriedke malo svoje zákonitosti a bolo pomerne náročné na organizáciu. Začalo zadávaním úloh pre jednotlivé ročníky. Prváci mali napríklad prepisovať písmenká do zošita, druháci dostali úlohu z počtov a podobne. Štyri z piatich ročníkov sa museli venovať písomného zadaniu a jeden ročník mal vysvetľovanú novú látku, prípadne bol skúšaný. Takto sa to postupne posúvalo, aby v jeden deň dostal každý vysvetlené nové učivo. Pritom sa vyučovalo iba dopoludnia.

Základná školaVyučovacie predmety boli blízke terajším, patrila k nim matematika, dejepis, zemepis, atď. V černochovskej škole sa učilo po maďarsky, žiaci však mali spoločnú hodinu slovenčiny denne. Spoločnú mali aj telesnú výchovu, cvičili v záhrade, ktorá patrila ku škole. Chlapci najčastejšie hrali futbal a dievčatá skákali so švihadlami.

Základná školaNa prvej fotografii, ktorá pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia, vidíme aj učiteľku Eszter Szabó, ktorá vychovávala dnešnú najstaršiu generáciu obyvateľov obce. Dve nasledujúce fotografie pochádzajú z rokov 1956 až 1958, kedy bola miestnou učiteľkou Helena Petríková – Zádoriová, ktorá sem prišla učiť odniekiaľ od Čiernej nad Tisou. Zaujímavá je posledná fotografia, ktorá zachytáva žiakov v kostýmoch na školské divadelné predstavenie pre rodičov.

V uvedených rokoch mala škola dostatok detí na vyučovanie, v Černochove žilo vyše päťsto obyvateľov. Dnes je ich sotva cez dvesto. Základná škola tu ukončila svoju činnosť niekedy v sedemdesiatych rokoch a dnes sa tu už nenachádza ani materská škola.

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 18.02.2014 06:00
Upravené: 18.02.2014 10:51