Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Vinohradnícka tradícia

Miesto: Viničky

Už v súpise z roku 1772 sa uvádza, že sa vo Viničkách nachádzajú kvalitné vinohrady. Je však málo známy fakt, že sa vo Viničkách pestovala dokonca aj ryža.

Vo viniciTieto fotografie pochádzajú z roku 1955 a vidíme na nich obyvateľov Viničiek pri vinobraní. Obec spolu s ďalšími šiestimi patrí do slovenskej oblasti Tokaj. Už v súpise z roku 1772 sa uvádza, že sa vo Viničkách nachádzajú kvalitné vinohrady. Dnes majú v katastri obce až 133 hektárov. Jedným z najväčších vlastníkov viníc v 19. a začiatkom 20. storočia bol Július Andrássy, ktorý sa po vzniku Československa odsťahoval. V poslednej rakúsko-uhorskej vláde zastával post ministra zahraničia.

Vo viniciV rokoch 1838 až 1921 v obci pôsobil významný šľachtiteľ Ján Mathiasz. Výrazným podielom prispel k obnove vinohradov, ktoré v roku 1898 postihla a zničila fyloxéra. Vyšľachtil tiež viacero kultivarov hrozna, ktoré sa stali uznávanými a rozšírenými v hornom Uhorsku. Od roku 1891 spravoval Andrássyho vinice. Tento pán však nebol jediný, kto využil potenciál vhodnej pôdy a klímy na pestovateľské úspechy.

V roku 1948 sa do Viničiek presťahoval šľachtiteľ Štefan Litowský. V značnej miere sa venoval aj štúdiu subtropických rastlín, ktoré pestoval vo svojom veľkom skleníku, čo skôr pripomínal botanickú záhradu. Vo viniciJe málo známy fakt, že v čase jeho pôsobenia sa vo Viničkách pestovala dokonca aj ryža. Výnos z prvej úrody bol 81 metrických centov na hektár. V rokoch 1950 až 1952 sa pestovaním ryže zaoberalo aj miestne jednotné roľnícke družstvo. Pestoval sa tu dokonca aj bavlník, sezam i mnohé ďalšie raritné rastliny. Štefan Litowský zomrel v roku 1995.

Na vinohradnícku tradíciu nadviazalo aj školstvo. V roku 1952 Povereníctvo poľnohospodárstva vydalo dekrét, ktorým vo Viničkách zriadilo Stredné odborné učilište poľnohospodárske. Dnes je to Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska.

V tomto článku sú použité informácie, ktoré nám poskytla pani Alžbeta Igneczyová.

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 03.03.2014 06:00
Upravené: 03.03.2014 10:35