Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

V maďarskej armáde

Miesto: Černochov

Tieto historické fotografie zobrazujú dvoch bratov a pochádzajú niekedy z rokov 1940 až 1942. V tom čase patrila obec Černochov pod Horthyho Maďarsko, teda aj jej obyvatelia museli slúžiť v maďarskej armáde a aj na fotkách majú maďarské uniformy.

V maďarskej armádeMladý muž na dolnej fotografii si už raz vojenskú službu odkrútil, a to za I. ČSR. Musel však nastúpiť znova, pretože mu Maďari neuznali odslúžené roky pre ozbrojené sily Československa. To už začala II. svetová vojna, ale našťastie nebol priamo do bojov zatiahnutý, pracoval len v tyle.

 

Viedenská arbitráž oddelila územie južného Slovenska v prospech Maďarska, čo neostalo bezo zmeny. Následným vznikom samostatného Slovenska a Protektorátu Čechy a Morava sa stalo, že nový Slovenský štát nebol dostatočne obranyschopný. Bolo to dané najmä tým, že takmer celé velenie niekdajšej československej armády držali v rukách Česi. Slovenský štát vznikol 14. marca 1939. Na južných územiach, ktoré mu boli odobrané Viedenskou arbitrážou rozhodnutím z 2. 11. 1938, ešte do 22. marca pracovala slovensko-maďarská rozhraničovacia komisia. V maďarskej armádeV rovnaký deň opustili východné Slovensko aj posledné vojenské jednotky čs. armády, ktoré odišli transportom do Čiech. Východ teda ostal skoro bezbranný. Hneď na druhý deň prestúpili maďarské vojská novovytvorené hranice a podnikli útok, aby obsadili ďalšie územia. O dva dni na to maďarská armáda bombardovala letisko v Spišskej Novej Vsi, čím vylúčila možnosť leteckej obrany východu štátu. Boje trvali do konca marca, až na zásah Nemecka muselo Slovensko v Budapešti podpísať zmluvu, v rámci ktorej odstúpilo Maďarsku ďalších 78 obcí a 1 697 štvorcových kilometrov územia. Inak hrozilo, že by Slovenská republika úplne zanikla, pretože jedným z Hitlerových plánov bolo rozdeliť ju medzi Poliakov a Maďarov. Pôvodné hranice Slovenska sa obnovili až v januári 1945, keď bolo toto územie oslobodené.

Treba podotknúť, že v spomínaných okupačných bojoch o slovenský juh sa nezúčastnili obyvatelia Černochova či iných priľahlých obcí. V tom čase Maďarsko ešte nemalo vlastné vojenské zložky, v ktorých by slúžili obyvatelia niekdajšieho Československa. Na to došlo až neskôr.

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 18.02.2014 06:00
Upravené: 18.02.2014 10:50