Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

V časoch I. svetovej vojny

Miesto: Čerhov

Žiaľ, dnes už nepoznáme meno tejto jednotky a nevieme, kde bola fotografia presne zhotovená. V týchto rokoch boli všetci mladí muži z obce povolaní do vojska a odvelení na rôzne časti frontov. Jedenásť obyvateľov počas bojov zahynulo a mnohí sa vrátili domov zmrzačení.

V časoch I svetovej vojnyTáto fotografia pochádza z čias konca I. svetovej vojny a zachytáva armádnu jednotku, ktorej členom je aj obyvateľ Čerhova. Žiaľ, dnes už nepoznáme meno tejto jednotky a nevieme, kde bola fotografia presne zhotovená. V týchto rokoch boli všetci mladí muži z obce povolaní do vojska a odvelení na rôzne časti frontov. Jedenásť obyvateľov počas bojov zahynulo a mnohí sa vrátili domov zmrzačení. Niektorí Čerhovčania v týchto časoch prešli na ruskú stranu frontu. Známy je napríklad prípad Jána Rimára, ktorý narukoval v roku 1914. Prešiel k Ruskom a neskôr vstúpil do československých légií. I keď vojna skončila v roku 1918, domov prišiel až v roku 1921. Všetci si už mysleli, že je mŕtvy. Jeho neskorý návrat spôsobila skutočnosť, že z armády mohol odísť až po vojne, a to v čase, keď sa nachádzal v ďalekom Vladivostoku. Keďže nemal zabezpečený transport a ani peniaze, išiel do Čerhova ako sa dalo. Miestami ho niekto odviezol, mnoho prešiel pešo.

Boje I. svetovej vojny sa priamo Čerhova nedotkli, ale i tak miestni obyvatelia veľmi trpeli. Väčšiu časť toho, čo vypestovali na poliach, alebo vychovali v maštaliach či chlievoch, museli odovzdávať pre potreby vojska. Keďže mnohé rodiny ostali bez otcov, teda chýbala aj mužská sila pri hospodárení na statkoch, na konci vojny bol Čerhov chudobnou dedinou. Vyhlásenie samostatného Československa však vítali ako veľmi radostnú udalosť aj z toho dôvodu, že obyvatelia dediny sú Slováci a v škole sa museli učiť len maďarsky. Naviac, už v roku 1919 došlo na prvé kroky pozemkovej reformy, kde z bývalých majetkov maďarských veľkostatkárov dostali roľníci pridelenú pôdu.

Článok bol napísaný na základe spomienok majiteľky fotografie a knihy:
Z dejín obce Čerhov (J. Gočik, J. Galgan, vydané 2002)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 17.02.2014 06:00
Upravené: 17.02.2014 15:42