Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Učeň v odbore obchodník

Miesto: Malá Tŕňa

Úlohou učňovskej školy bolo vzdelávať mladých ľudí tak, aby neskôr našli uplatnenie v maloobchode i veľkoobchode. Okrem oceňovania komodít sa učili aj účtovníctvo, skladovú evidenciu, komunikáciu so zákazníkom a všetko, čo k danému odboru patrí.

UčeňTáto fotografia vznikla začiatkom druhej polovice tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej chlapca, ktorý sa v Slovenskom Novom Meste učil za obchodníka. Bola to učňovská škola, ktorej úlohou bolo vzdelávať mladých ľudí tak, aby neskôr našli uplatnenie v maloobchode i veľkoobchode. Okrem oceňovania komodít sa učili aj účtovníctvo, skladovú evidenciu, komunikáciu so zákazníkom a všetko, čo k danému odboru patrí. Tento chlapec, keď skončil školu, našiel uplatnenie v malotŕňanskom obchode siete „Hangya Sövetkezet“, ktorú môžeme prirovnať k neskoršej Jednote alebo skôr k niekdajším potravným družstvám. V čase jeho nástupu do práce už obec patrila k Horthyho Maďarsku.

Systém „Hangya Sövetkezet“ spočíval na vlastníctve účastinárov, ktorí si mohli vkladom do spoločnosti kúpiť podielové listiny. Vždy po vyhodnotení roka sa prepočítali náklady a príjmy. Pokiaľ sa vykázal zisk, ten sa alebo opäť investoval do spoločnosti, alebo aspoň jeho časť bola prerozdelená medzi účastinárov podľa výšky ich podielov. Takto bolo spravovaných veľa obchodov s potravinami najmä v obciach. Údajne sa týmto spôsobom bránili aj proti cenám, ktoré inak vytvárali najmä židovskí obchodníci, čo dovtedy vlastnili väčšinu dedinských obchodov.

Ateliérová fotografia bola vyrobená ako čiernobiela a potom ručne kolorovaná vodovými farbami. V tom čase to bol bežný spôsob výroby "farebných fotiek".

 

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 19.02.2014 06:00
Upravené: 19.02.2014 10:49