Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Prvý autobus

Miesto: Sliepkovce

Až do doku 1952 obec Sliepkovce nemala žiadne pravidelné dopravné spojenie. Ľudia chodievali do Michaloviec na koňoch a bicykloch, ale najčastejšie pešo.

Vodič pri autobuseDo roku 1933 tu nebola ani cesta, pokiaľ nepočítame blatnú, vyjazdenú vozmi. Stavba kamennej cesty začala v roku 1931 a trvala dva roky. Kameň vozili Sliepkovčania a Dúbravčania vozmi z budkovskej železničnej stanice.

Autobus začal premávať na trase Michalovce – Lastomír – Sliepkovce až v roku 1952. Prvým autobusom bol typ Škoda 706. Uvedená fotografia pochádza z roku 1956 a je na nej zachytený šofér Michal Paľovčík zo Sliepkoviec. Uvedená trasa sa predĺžila až v roku 1962 v súvislosti s výstavbou elektrárne vo Vojanoch.

Už v čase zavedenia dopravného spojenia jazdil autobus zo Sliepkoviec do Michaloviec a späť štyri krát denne. V nedeľu chodil spoj zo Sliepkoviec ráno, ale vracal sa až na obed. Potom opäť absolvoval rovnakú trasu na obrátku večer.

Päťdesiate roky boli pre Sliepkovce časom veľkých zmien. Okrem autobusového spojenia tu bola dokončená elektrifikácia i telefonizácia obce. Vznikli tu tiež viaceré spoločenské organizácie. V uvedenom desaťročí v obci naraz pôsobili Slovenský zväz žien, Telovýchovná jednota – Sliepkovce, Československý červený kríž, Dobrovoľnícky požiarny zbor – Sliepkovce, Zväzarm, Zväz československo-sovietskeho priateľstva a Slovenský zväz socialistickej mládeže. V roku 1958 bolo v Sliepkovciach založené JRD.

Pri tvorbe tohto článku boli okrem spomienok obyvateľov použité aj informácie z článku Mgr. M. Molnára „Sliepkovce v 20. storočí“ z monografie obce Sliepkovce.

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 28.02.2014 06:00
Upravené: 28.02.2014 11:02