Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Prelomové obdobie

Miesto: Malá Tŕňa

Boli to už časy, kedy nadobro odzvonilo krojom. Pestovanie konope po vojne začalo upadať, so vznikom roľníckych družstiev úplne zaniklo. Príčinou bola i skutočnosť, že šaty sa stávali cenovo dostupnejšie.

MužiTieto historické fotografie pochádzajú zo začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nich obyvateľov obce Malá Tŕňa. Za povšimnutie stojí najmä kontrast v oblečení medzi prvou a druhou fotkou. Prvá bola vyhotovená v nedeľu. Všetci muži sú teda vo svojich sviatočných oblekoch. Obliekať sa v tento čas tak ako bežne počas týždňa sa považovalo (a dones miestami považuje) za akúsi urážku dňa, ktorý „treba svätiť“. Boli to už časy, kedy nadobro odzvonilo krojom. Pestovanie konope po vojne začalo upadať, so vznikom roľníckych družstiev úplne zaniklo. Príčinou bola i skutočnosť, že šaty sa stávali cenovo dostupnejšie. Pokiaľ ide o nedeľu, mužský oblek nebol žiadna novinka. Ten sa aj tu v takýto čas nosieval minimálne od poslednej tretiny 19. storočia a patril do šatníka každého muža.

ŽenyMiesto zachytené na hornej fotografii sa nachádza v strede obce na Tokajskej ulici, v pozadí vidíme vežu kalvínskeho renesančného kostola. V danom čase ešte cesta nebola asfaltovaná, ale ako dobre vidieť, podklad tvorila len ujazdená zem. Samozrejme, ujazdená ešte viac od vozov s konským záprahom ako od áut.

Dané obdobie bolo poznamenané aj mnohými ďalšími prevratnými zmenami. Medzi ne patrilo napríklad zavedenie elektrického prúdu. V prípade Malej Tŕne už v roku 1949. Bolo to na danú oblasť relatívne skoro. Napríklad v neďalekých slovenských tokajských obciach Veľká Bara a Malá Bara mali elektrinu až v roku 1958. V Malej Tŕni v roku 1957 miestneho bubeníka nahradil dedinský rozhlas. Bola to veľká novota, no na druhej strane ak si uvedomíme, že presne v danom roku začala svoje pravidelné vysielanie aj Československá televízia, vidíme, aký bol priepastný rozdiel medzi mestami a vidiekom.

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 19.02.2014 06:00
Upravené: 19.02.2014 10:49