Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Obyvatelia 19. storočia

Miesto: Pozdišovce

Ide možno jednu z prvých fotografií, ktoré v Pozdišovciach vznikli.

Ženy v krojochTento záber je medzi fotografiami zozbieranými medzi obyvateľmi na vidieku skutočnou raritou. Ide o fotku z prelomu z 19. a 20. storočia, možno jednu z prvých, ktoré v Pozdišovciach vznikli. Tri ženy a jeden chlapec sú v typických pozdišovských krojoch, aké sa v tomto čase nosili.

Pre Pozdišovce i celé okolie bolo 19. storočie časom veľkých zmien. Medzi tie negatívne patrí epidémia cholery, ktorá vrcholila v roku 1831. S poklesom počtu obyvateľstva, ktoré choroba spôsobila, sa však Pozdišovce vyrovnali v priebehu niekoľkých ďalších desaťročí. V roku 1828 stálo v obci 157 domov a žilo 1182 obyvateľov. Presný počet ľudí, ktorí tu epidémii podľahli, nepoznáme. V roku 1880 však v Pozdišovciach žilo už 1071 obyvateľov, teda takmer stav z čias pre vyvrcholením cholery a v roku 1900 tu už žilo 1184 obyvateľov.

Medzi regionálne medzníky 19. storočia patrí aj Východoslovenské roľnícke povstanie. To síce Pozdišovce priamo nezasiahlo, ale po jeho potlačení sa tu konal štatariálny súd. Medzi súdenými sa nachádzal aj jeden z vodcov povstania – Ladislav Kováč z Budkoviec.

Revolučné roky 1848 – 1849 priniesli vtedajšiemu Rakúsko-Uhorsku zrušenie poddanstva. S tým súviselo aj prerozdeľovanie podielov zemepánskej pôdy do rúk niekdajších poddaných, čo sa dotklo aj pozdišovskej vetvy panského rodu Sirmaiovcov. Tento však ostal hospodársky naďalej veľmi aktívny a v obci okrem už existujúcich troch mlynov začali budovať aj liehovar. Jozef Sirmai bol aktívny i politicky a v šesťdesiatych rokoch 19. storočia vynikal ako uznávaný úradník Zemplínskej župy. Zomrel v roku 1905.

Použitá literatúra:

Almanach Zemplína (vydavateľ Okresný výbor KSS v Michalovciach, 1958)
Mikuláš Jáger: Pozdišovce (vydal Obecný úrad Pozdišovce, 1995)

 

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 24.02.2014 12:22
Upravené: 24.02.2014 15:11