Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Obec a škola

Miesto: Viničky

Cirkevná škola, ktorej budovu postavili v obci v roku 1790, bola počas II. svetovej vojny zničená. Preto sa ďalej vyučovalo v kaštieli Andrášiovcov, ktorý stojí vo Viničkách dodnes.

TriedaTieto historické fotografie zachytávajú deti z reformovanej cirkevnej školy vo Viničkách, rovnako aj ich učiteľov. Prvá z fotografií je zo školského roku 1930 – 1931 a medzi deťmi je vtedajší učiteľ Príbusz. Druhá fotografia pochádza zo školského roku 1932 – 1933 a vidíme na nej aj učiteľku Sarlotu Barkó. Tretia fotka je zo školského roku 1937 – 1938 a medzi žiakmi je učiteľka Ilona Duke.

TriedaCirkevná škola, ktorej budovu postavili v obci v roku 1790, bola počas II. svetovej vojny zničená. Preto sa ďalej vyučovalo v kaštieli Andrášiovcov, ktorý stojí vo Viničkách dodnes. Cirkevná škola sa zmenila na štátnu v roku 1947 a presťahovala sa do novej školskej budovy. Zmena nastala už o rok na to, keď do Viničiek chodili len deti 1. až 5. ročníka a staršie museli do školy dochádzať do Nižšej strednej školy v Strede nad Bodrogom. Keďže obyvatelia Viničiek sa hlásia prevažne k maďarskej národnosti, v roku 1951 bola v obci zriadená trieda s týmto vyučovacím jazykom. Záujem bol taký veľký, že sa tu v roku 1953 prestalo vyučovať po slovensky. Až v roku 1963 tu bola opäť otvorená nová školská budova, kde sa učilo aj po slovensky.

TriedaDnes sa už v obci Viničky základná škola nenachádza a žiaci chodia na vyučovanie prevažne do Stredy nad Bodrogom. Pôsobí tu však Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, a to už od roku 1952. Ku škole patria aj rozľahlé tokajské vinice i pivnice.

V tomto článku sú použité informácie, ktoré nám poskytla pani Alžbeta Igneczyová.

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 03.03.2014 06:00
Upravené: 03.03.2014 10:38