Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Násilnosti pri zakladaní JRD

Miesto: Černochov

Jednotné roľnícke družstvo bolo v Černochove založené v roku 1952 a nezaobišlo sa to bez nátlakových akcií a incidentov.

DružstvoTieto fotografie pochádzajú z polovice päťdesiatych rokov a vidíme na nich práce pri žatve. Jednotné roľnícke družstvo bolo v Černochove založené v roku 1952 a nezaobišlo sa to bez nátlakových akcií a incidentov. Obec mala vždy poľnohospodársky charakter, okrem pestovania viniča na tokajské víno sa zaoberala aj pestovaním zeleniny a obilia. Najskôr boli rekvirované polia a dobytok. Jeden zo starších obyvateľov stále s krivdou spomína, že jeho rodičom vzali jedinú kravu, i keď boli doma štyri deti a táto krava ich vlastne živila. Jeho otec odišiel v noci na družstvo a kravu doniesol naspäť domov. Na druhý deň už prišli zakladatelia družstva aj s policajtmi a kravu im vzali opäť.

Zaujímavý postup bol aj pri zhabaní bravov. Kto nechcel vstúpiť do družstva, tomu vzali ošípané s tým, že si berú len polovicu. V praxi to vyzeralo tak, že vzali všetky ošípané, tie potom na družstve zabili, rozpolili a z každého prasaťa vrátili majiteľovi polovicu. Pritom išlo často o ešte nedochované kusy, ktoré neboli vhodné na zabíjačku. Proti tomuto sa časť dedinčanov vzbúrila, na čo päť gazdov doplatilo tak, že boli odsúdení. Každý dostal štyri mesiace väzenia a ďalej bol vedený ako nepriateľ socialistickej spoločnosti, takže nemal veľké vyhliadky na budúcnosť.

DružstvoKto nechcel vstúpiť do JRD, tomu vyrúbali aj kontingenty. Maloroľník potom musel štátu bezplatne odvádzať také množstvo obilia a mäsa, že sa sám nedokázal uživiť. Na rad prišli aj zeleninové záhrady, kde Černochovčania pestovali najmä papriky, paradajky a uhorky.

Úplne špecifická situácia bola pri viniciach. Niektoré rodiny vlastnili aj cez dvadsať hektárov. Podľa rozhodnutia národného výboru však každej rodine ostalo len päť árov. Pokiaľ bol majiteľom vdovec, ostali mu tri áre, ak bola majiteľkou vdova, ostali jej len dva áre. Vínne pivnice, ktorými sa obec tiež vyznačuje, síce ostali vo vlastníctve ich pôvodných majiteľov, ale kľúče od nich mal iba predseda národného výboru. Kto chcel navštíviť vlastnú pivnicu, musel mať od neho povolenie a mohol tak vykonať len v jeho prítomnosti, keď mal naň predseda čas. Týmto si vedenie obce a JRD zabezpečili prehľad, kto koľko vína vyrobil.

JRD v Černochove – ako tzv. spoločné vlastníctvo jeho zakladateľov a pracovníkov – bolo nakoniec v roku 1962 prevedené do vlastníctva štátnych majetkov.

 

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 18.02.2014 06:00
Upravené: 18.02.2014 10:48