Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Národná škola

Miesto: Poruba pod Vihorlatom

Na fotkách je zachytená dnes už nejestvujúca drevená budova, ktorá slúžila na školské účely. Budova bola postavená po II. svetovej vojne, keďže obec bola v roku 1944 celkom vypálená.

TriedaTieto fotografie pochádzajú z päťdesiatych rokov 20. storočia, pričom prvá z nich presne z roku 1957. Práve na nej je zachytená dnes už nejestvujúca drevená budova, ktorá slúžila na školské účely. Vľavo si môžete všimnúť tabuľu s nápisom Národná škola. Budova bola postavená po II. svetovej vojne, keďže obec bola v roku 1944 celkom vypálená.

TriedaDrevená budova slúžila svojmu účelu do roku 1958, potom v Porube postavili novú školu. Dovtedy sa však deti učili rozdelené do troch tried. V jednej bol samostatne 1. ročník, v druhej zmiešaný 2. a 4. ročník a v tretej zmiešaný 3. a 5. ročník. Každú triedu mal na starosti jeden učiteľ, takže v obci pôsobili traja učitelia, ktorí tu boli vyslaní školským úradom a bývali u ľudí v dedine na podnájme. Deti, ktoré ukončili piaty ročník, chodili ďalej do školy do susednej obce Jovsa. Dnes sa už v Porube pod Vihorlatom žiadna škola nenachádza.

TriedaK miestnej histórii školstva neodmysliteľne patrí učiteľ, neskôr hrdina Sovietskeho Zväzu - Ján Nálepka . Pôsobil tu v predvojnových časoch a súčasní starší obyvatelia, ktorí boli v tých časoch jeho žiakmi, na neho dodnes spomínajú. Bol známy tým, že okrem učenia organizoval v obci rôzne práce, najmä proti neustálemu vybrežovaniu potoka, na spevňovanie ciest a koordinovanú výstavbu obce. Práve tu mu prišiel povolávací rozkaz na front. Z toho, ako je známe, prešiel na stranu Červenej armády a úspešne viedol boje proti nemeckým vojskám.

 

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 19.02.2014 06:00
Upravené: 20.02.2014 10:23