Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Mlyn z 19. storočia

Miesto: Pozdišovce

Technické zariadenie mlyna, ktorý bol postavený v prvej polovici 19. storočia.

MlynTáto historická fotografia zachytáva technické zariadenie mlyna, ktorý bol postavený v prvej polovici 19. storočia. Pracoval na parný pohon a bol súčasťou hospodárskeho areálu, v ktorom sa v danom čase nachádzali aj liehovar a píla. V časoch jeho vzniku boli Pozdišovce rozvinutá obec, ktorá svojimi hospodárskymi aktivitami vysoko prevyšovala ostatné dediny. I keď značnú časť obyvateľstva tvorili hrnčiari, bolo tu aj dostatok gazdovských rodín, nehovoriac ešte o poľnohospodárskych majetkoch, ktoré vlastnila šľachta. V 19. storočí boli dokonca v Pozdišovciach tri mlyny, ktoré spracovávali úrodu z celého okolia.

Zlom nastal pri vzniku I. Československej republiky, keď sa šľachta uhorského pôvodu odsťahovala do Maďarska a svoj majetok ďalej spravovala len prostredníctvom správcov.

Fotografia zobrazuje zariadenie jediného mlyna, ktorý stojí ešte aj dnes. V päťdesiatych rokoch 20. storočia bol elektrifikovaný a slúžil najmä na spracovanie úrody miestneho jednotného roľníckeho družstva.

V deväťdesiatych rokoch bol rekonštruovaný, ale pre vysokú energetickú náročnosť už svojmu účelu neslúžil. Bol tiež vyhlásený za technickú pamiatku, ale podľa informácií z Pamiatkového úradu SR v Košiciach bol už z pamiatkového fondu vyňatý. V súčasnosti je v súkromnom vlastníctve a miestni obyvatelia nám hovorili, že cenné historické technické zariadenie skončilo v zbere železa. Chceli sme sa o tom presvedčiť a k historickej fotografii vyhotoviť na porovnanie aj súčasnú, lenže do mlyna sme sa nedostali...

Použitá literatúra:

Mikuláš Jáger: Pozdišovce (vydal Obecný úrad Pozdišovce, 1995)
Ján Poprik: Pozdišovce – turistický sprievodca (Vydal Obecný úrad Pozdišovce, 2003)

 

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 24.02.2014 12:17
Upravené: 24.02.2014 15:06