Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Kurz varenia

Miesto: Krásnovce

Aj v roku 1933 sa organizovali kurzy varenia. jeho účastníčky sa na pamiatku aj fotili a väčšina žien si kvôli fotografovaniu obliekla slávnostné kroje. Za povšimnutie stoja najmä vyšívané zástery, ktoré tu volali „fartuchy“, alebo občas tiež „chlebovky“.

ÚčastníčkyTáto historická fotografia pochádza z roku 1933 a sú na nej zachytené účastníčky kurzu varenia. Väčšina žien si kvôli fotografovaniu obliekla slávnostné kroje. Za povšimnutie stoja najmä vyšívané zástery, ktoré tu volali „fartuchy“, alebo občas tiež „chlebovky“. Uprostred na stoličke sedí žena, ktorá kurz viedla. Dve ženy za ňou nie sú oblečené v kroji a má to i svoje opodstatnenie. Sú to Židovky z rodín, ktoré v tom čase obývali obec.

Prvú písomnú zmienku o židovských rodinách Krásnoviec poznáme až z roku 1921, keď sa v obci zo 487 obyvateľov k židovskej národnosti hlásilo 35. Najvýznamnejší boli Moskovitsovci, ktorí sa venovali viacerým obchodným aktivitám. V obciach patrili židovským rodinám najmä krčmy a obchody. Rovnako aj v Krásnovciach. Najčastejším sortimentom obchodov bol petrolej a cukor, ale tiež ryža, cukríky a čokoláda. Múku si dávali dedinčania mlieť z vlastnej úrody a chlieb piekli doma.

Na židovské rodiny z Krásnoviec čakal rovnako krutý údel ako i na ostatných obyvateľov izraelitského vyznania v Slovenskom štáte. V roku 1942 boli deportované do koncentračných táborov. Niektorým z nich sa však podarilo počas vojny ukrývať v pivnici domu Pavla Smrigu. Z pivnice mali vykopanú podzemnú chodbu na cintorín, aby mali kadiaľ utiecť, ak by vojsko a polícia vykonávali prehliadku. V Krásnovciach sa ešte nachádza starý židovský cintorín, na ktorom sa naposledy pochovávalo práve v osudnom roku 1942.

 

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 18.02.2014 06:00
Upravené: 18.02.2014 14:23