Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Hrnčiarsky majster Michal Poľaško-Garbar

Miesto: Pozdišovce

Jeden zo zakladajúcich členov Hrnčiarskeho výrobného a predajného družstva v Pozdiošvciach, ale tiež jeden z posledných cechových majstrov pozdišovského cechu.

HrnčiarDo dejín pozdišovskej keramiky sa medzi inými majstrami zapísal aj Michal Poľaško-Garbar (1883 – 1956). Ako rodený Pozdišovčan sa za hrnčiara vyučil vo svojej obci a v roku 1924 vstúpil do hrnčiarskeho cechu. V povojnových časoch ešte absolvoval odborný kurz pozdišovských hrnčiarov, pričom pre jeho tvorbu bola typická najmä tzv. dutá keramiky, teda vázy, džbány a pod.

V maľovaní svojich výrobkov sa venoval prevažne figurálnej tvorbe. Jeho výtvarný prejav bol neopakovateľný, poznačený expresionizmom. Medzi pozdišovskými hrnčiarmi tak zaujímal svojrázne miesto. Za svoju mnohoročnú činnosť nakoniec získal titul „Majster umeleckej výroby“.

HrnčiarBol tiež jedným zo zakladajúcich členov Hrnčiarskeho výrobného a predajného družstva v Pozdiošvciach, ale tiež jedným z posledných cechových majstrov pozdišovského cechu. Celý svoj život pôsobil vo svojej rodnej obci.

Použitá literatúra: Ján Poprik: Majstri hliny (vydal Obecný úrad Pozdišovce, 2001)

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 20.02.2014 12:17
Upravené: 24.02.2014 14:55