Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Dobová pohľadnica

Miesto: Vinné

Táto fotografia pôvodne slúžila ako pohľadnica. Jej vek nie je presne známy, pravdepodobne bola tlačená v časoch I. ČSR, prípadne do roku 1944.

DedinaTáto fotografia pôvodne slúžila ako pohľadnica. Jej vek nie je presne známy, pravdepodobne bola tlačená v časoch I. ČSR, prípadne do roku 1944. Svedčí o tom aj názov obce ako Vinná, ktorý sa používal v rokoch 1927 až 1948. Vzhľadom na vojnové udalosti, kedy bola dedina vypálená fašistami, je dôvodné predpokladať, že pohľadnica nie je mladšia ako z roku 1943.

Na obraze dominuje kostol sv. Anny a Szemereho kaštieľ. Je síce pravda, že kostol ani kaštieľ požiar nezasiahol, ale obec do roku 1944 musela riešiť iné problémy, ako vydávať pohľadnice.

Obidva objekty spolu s hradom patria medzi architektonické dominanty Vinného. Kostol bol postavený koncom 13. storočia v gotickom slohu. Prešiel však mnohými prestavbami, takže z vonkajšieho pohľadu dominuje skôr klasicistický štýl. Gotické prvky interiéru sa nachádzajú v presbytériu. Ide o parlérovský typ stropnej klenby, avšak ani táto nepochádza z čias výstavby chrámu, pretože súčasné presbytérium bolo postavené po roku 1450 v neskorogotickom štýle. Z 13. storočia sa tu nachádza už len obvodové murivo lode chrámu. Historicky cenný je kamenný epitaf hradného pána Andreja Eödenffyho, jeho troch manželiek a detí, ktorý pochádza roku 1642. Vyhotoviť ho dala Žofia Pongrácová na pamiatku svojho manžela.

Posledným vlastníkom, ktorý kaštieľ obýval, bol Július Szemere, ktorý si vzal za manželku jeho pôvodnú majiteľku z rodu Draveckých. Július Szemere počas II. svetovej vojny kaštieľ opustil a nasťahovali sa tam obyvatelia z vypálených domov. V roku 1948 kaštieľ zoštátnili, ale po roku 1989 sa vrátil do vlastníctva Szemereho potomkov. Objekt je iba čiastočne rekonštruovaný, verejnosti neprístupný a podľa zanedbaného vzhľadu okolitého parku majiteľmi využívaný minimálne až vôbec.

Spracované podľa spomienok miestnych obyvateľov a:

Konik, Čurmová, Lugošová, Hlaváčová: Pod Vinianskym hradom (Zemplínska spoločnosť, 2006)
Anna Stašková: 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci Vinné

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 03.03.2014 06:00
Upravené: 04.03.2014 09:01