Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Dedinské divadlo

Miesto: Tibava

Divadlo ľudí spájalo a stieralo všetky spoločenské rozdiely.

HerciTáto fotografia pochádza z roku 1953 a vidíme na nej členov dedinského naivného divadla z Tibavy. Toto začalo písať svoju históriu už za čias I. ČSR. Nešlo pritom o akýsi výplod študentského entuziazmu, pretože tu spoločne hrávalo viacero generácií. Divadlo ľudí spájalo a podľa spomienok majiteľky tejto fotografie aj stieralo všetky spoločenské rozdiely. Napríklad aj na tejto fotke sa nachádza právnik, učitelia, roľníci i študenti.

Repertoár divadla tvorili klasické slovenské divadelné hry ako Statky zmätky alebo Vadia sa o rozume. Tlačené texty týchto hier mal učiteľ Bujdoš a každý herec si z nich odpísal svoju rolu. V danom čase sa takéto divadlá nachádzali takmer v každej obci, takže texty hier vychádzali v knižnej podobe a dali sa kúpiť v každom meste.

Určitý útlm nastal v rokoch 1939 až 1944, pretože divadlo hralo a chcelo hrať v slovenčine, ale v danom období po Viedenskej arbitráži patrila Tibava do Horthyho Maďarska. Slovenčina nebola vítaná. Po vojne sa divadelná činnosť obnovila. Hrávali dve až tri premiéry ročne a okrem Tibavy vystupovali aj v Hnojnom, Závadke, Krčave a v ďalších okolitých obciach. Keďže v danom čase iná kultúra na dedinách prakticky nebola, záujem o predstavenia bol veľký a vždy mali plné sály. Hrávali v kultúrnych domoch alebo v školách.

K pravidelným vystúpeniam v Tibave možno radiť najmä čas fašiangov a II. sviatok vianočný na Štefana.

Dedinské naivné divadlo v Tibave zaniklo v roku 1959.

Spracované na základe spomienok pani Márie Basandovej.

 

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil:
Vytvorené: 28.02.2014 06:00
Upravené: 28.02.2014 13:15