Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Rieka Čierna voda

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Zemplínska Šírava, obec Stretávka

Tok vychádza z vodnej nádrže Zemplínska Šírava a ústi do rieky Uh v blízkosti obce Stretavka. Čierna voda je vyhľadávaná najmä rybármi

RiekaCelková dĺžka pôvodného toku bola 41 kilometrov s plochou povodia 763 štvorcových kilometrov. Vznikala sútokom viacerých prítokov prichádzajúcich z Vihorlatu v lokalite dnešnej Zemplínskej Šíravy. Čierna voda bola jednou z príčin častých záplav nížinného terénu, čo bol hlavný dôvod regulovania i budovania vodnej nádrže. Sústava mnohých ramien bez vyvýšených brehov a okolitých mokradí takto takmer zanikla, výnimku tvorí napríklad chránené územie Rybníky Senné.

Regulovanie vodných tokov v tejto oblasti bolo známe už v 19. storočí, kedy v obci Senné vzniklo Vodné družstvo Senné – Blatná. Zakladateľom bol Jozef Véčej (Vécsey) z grófskeho rodu Véčejovcov. Práve Senné totiž doplácalo na relatívnu blízkosť nielen Čiernej Vody, ale aj Laborca, Uhu, Latorice a Tisy. Keď väčšie rieky v dôsledku vlastnej naplnenosti nedokázali prijať vodu z prítokov, dochádzalo k neobyčajnému javu. Vody v prítokoch začali tiecť opačným smerom, až sa nakoniec rieky vyliali do okolia. Tento úkaz opísal v jednom zo svojich diel aj známy slovenský polyhistor Matej Bel.

RastlinkyNajväčším ľavostranným prítokom Čiernej vody je riečka Okna, ktorá v súčasnosti ústi do záchytného kanála. Ďalšie ľavostranné prítoky ústia priamo, alebo sú ovládateľné zhybkami a ich voda odvádzaná do záchytných kanálov. Niektoré prítoky niekdajšej rieky Čierna voda dnes ústia do Zemplínskej Šíravy. Pri Stretavke je prečerpávacia stanica, ktorá má možnosť regulovať, aká časť z Čiernej vody je prečerpaná do Laborca, pretože zbytok toku plynie do rieky Uh.

Čierna voda preteká v blízkosti obcí michalovského okresu: Hnojné, Lúčky, Závadka, Blatné Revištia, Iňačovce, Senné, Stretava a Stretavka.

Použitá literatúra:

Encyklopedický ústav SAV: Encyklopédia Slovenska, I. zväzok A-D ( VEDA, 1977)
Saboslai, Uličný, Jáger: Senné (Obecný úrad Senné, 1998)

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.