Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Gotický (barokizovaný) kostol

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Pozdišovce

Pohľad na kostolZmena vo vlastníctve chrámu nastala koncom 16. storočia, kedy už slúžil kalvínom a neskôr evanjelikom a.v. Pôvodná gotická stavba prešla v polovici 17. storočia stavebnými úpravami, takže získala viac barokový charakter, a to aj v interiéri. Dnes sa tam nachádza barokový oltár s kazateľnicou, tie však boli vystavané až v 18. storočí. Obdivuhodný je aj orgán z roku 1784. Pozornosť upútajú i kamenné náhrobné dosky z rokov 1723 – 1776.

Pohľad na kostolV 18. storočí žili v Pozdišovciach ľudia štyroch rôznych náboženských vyznaní – evanjelici a.v., grécko-katolíci, rímsko-katolíci a evanjelici helv. vyznania. V 19. storočí do obce pribudla ďalšia viera – izraelitská. Tá sa však bezprostredne dotýkala iba židovskej komunity. Po deportáciách židovského obyvateľstva v časoch vojnového Slovenska táto viera v obci zanikla.

Vnútro kostolaPozdišovská evanjelická cirkev tu má svoj zbor nepretržite od 17. storočia, takže nepodľahla ani časom násilnej rekotalizácie. Miestna fara Evanjelickej cirkvi a.v. i dnes spravuje tento kostol.

Kostol môže byť turistom prístupnený na žiadosť, fara sa nachádza hneď pri ňom.Kostol z diaľky

Kontakt na faru:

adresa: Viničná 147, 072 01 Pozdišovce

tel.: 056/6472263

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.