Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Folklórny súbor Rakovčan

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Rakovec nad Ondavou

RakovčanNaviac – aj typicky rakovecká, pretože v minulosti platilo, že čo obec, to iné obyčaje. Rakovčan teda do svojho repertoáru prijíma to, čo bolo neoddeliteľnou súčasťou predkov žijúcich v ich obci.

Staré piesne, tance, povedačky, obyčaje – to všetko bolo najskôr potrebné zmapovať, čo bola práca, ktorej sa ujala profesionálna etnografka Melánia Nemcová. Vďaka jej pomoci dnes Rakovčan tancuje typické miestne tance ako potriasaná polka alebo svojrázny rakovský čardáš. Samozrejme, na Zemplíne nemôže chýbať ani karička. Piesne sú rovnako miestne, teda typické pre obec a jej blízke okolie. Už pri založení súboru pani Nemcová i miestni nadšenci navštevovali najstarších obyvateľov Rakovca a staré piesne nahrávali na magnetofón.

Vďaka spomínanému etnografickému výskumu sa zachovali aj rôzne obrady, ktoré sa viažu k určitým sviatkom alebo ročným obdobiam. Tieto Rakovčan spracoval do prezentačných pásiem, ktoré tvoria jeho repertoár. Divák si teda na ich vystúpeniach nielen vypočuje piesne a pozrie tance, ale aj miestne scénické výjavy.

Do svojich vystúpení folklórny súbor Rakovčan zaradil:Rakovčan

 

Súčasný repertoár folklórnej skupiny Rakovčan má asi dve a pol hodiny a ponúkajú ho na vystúpenia a festivaly každého druhu.

RakovčanSúbor vznikol v roku 1977 z pôvodnej ženskej speváckej skupiny, ktorá pôsobila pri miestnom stredisku Slovenského zväzu žien. Ešte v tom istom roku sa však skupina rozhodla pre folklór spojený s tancom a svoje miesto si tu našli aj muži. Prvé vedúce súboru boli miestne učiteľky Oľga Sopiaková a Agnesa Hrindová. Rakovčan vystupuje už vyše tridsať rokov bez prestávky. Absolvoval mnohé podujatia takmer po celom Slovensku, opakovane získal rôzne ocenenia, najmä v krajských súťažiach a vidieť ho bolo aj v Českej republike a na Ukrajine. V súčasnosti je vedúcou súboru pani Helena Zlovčíková. Približne dvadsať členov spieva a tancuje najčastejšie za sprievodu harmoniky.

Kontakt:

Kvetoslava Lešková
Obecný úrad Rakovec 109
072 03 Rakovec nad Ondavou
t.č. 056 / 68 94 872, 68 94 873

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.