Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Chrám Svätej Trojice

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Orechová

Chrám z diaľkyV kupole veže našli list datovaný do roku 1902, ktorý podáva informáciu o postavení chrámu. Žiaľ, medzi údajmi sa nenachádza presný údaj, kedy stavba začala. Podľa ústneho tradovania však tomu bolo koncom 19. storočia. Vtedy asi tri štvrtiny Orechovej tvorili grécko-katolíci a štvrtinu rímsko-katolíci. V obci sa nenachádzal žiaden kostol, tak sa dohodli, že na výstavbu toho jediného sa poskladajú všetci bez rozdielu. Okrem finančnej zbierky sa spoločne pustili do stavania, pričom kameň donášali z neďalekého lomu na vozoch ťahaných volmi.

OltárKostol pôsobil ako grécko-katolícky, od roku 1945 patril do faru Vyšného Nemeckého. Tento stav trval až Prešovského soboru, ktorým sa v roku 1950 grécko-katolícka cirkev zlúčila s pravoslávnou. Bol to taktický ťah s jasným manipulačným záujmom vtedajšej vlády, pretože voči komunistického režimu najostrejšie vystupovali grécko-katolíci a počet ich veriacich výrazne narastal. Z 373 grécko-katolíckych kňazov, ktorí v tom čase v Československu pôsobilo, však prešlo pod pravoslávnu vieru len 23. Aj kostol v Orechovej pribudol pravoslávnym s farou v Sobranciach, kam patril až do roku 1968, keď v rámci Dubčekovej demokratizácie spoločnosti bolo grécko-katolícke náboženstvo opäť povolené. Vtedy došlo na väčšiu rekonštrukciu kostola, v roku 1987 na ďalšiu, kedy bola pôvodná šindľová strecha nahradená súčasnou medenou. V roku 1997 bola v chráme inštalovaná Krížová cesta a jej sprístupnenia sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur. Chrám opäť patrí pod faru vo Vyšnom Nemeckom.

FreskaPri návšteve kostola upúta predovšetkým bohatá fresková výzdoba, Krížová cesta a ikona. I keď v tomto prípade to nie sú diela starého dáta, v návštevníkovi zanechajú príjemný estetický zážitok. Chrám býva otvorený len čase bohoslužieb, inak si je potrebné jeho návštevu dohodnúť cez obecný úrad Orechová.

KrížHneď vedľa kostola sa nachádza cintorín s veľkým starým dreveným krížom, ktorého vznik už nedokáže nikto datovať. Povera hovorí, že kto prekoná strach z hrobov, príde tu o polnoci, prednesie krížu svoju prosbu a dotkne sa ho čelom, bude vyslyšaný. Povesť takéhoto jedného tradovaného príbehu získala literárnu podobu v poviedke Polnočný kríž.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.