Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Grécko-katolícky kostol zo 17. storočia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Poruba pod Vihorlatom

Kostol Grécko-katolícky kostol i tak neostal bez ujmy, i keď delostrelecký granát ho pri prechode frontu zasiahol viac menej náhodou. Práve z toho dôvodu bola nutná rekonštrukcia veže, na ktorú došlo v roku 1950. K ďalším stavebným úpravám fara pristúpila 1986, keď bola ešte dobudovaná sakristia.

Zaujímavá je aj genéza dominantného vierovyznania v tejto obci. Prvú písomnú zmienku poznáme z roku 1410, ale je viac ako pravdepodobné, že existovala oveľa skôr. Podľa historických prameňov boli jej prvými obyvateľmi nemeckí kolonisti. Tých však na územie súčasného východného Slovenska povolal kráľ Belo IV. už v 13. storočí. Pôvodný názov dediny bol Némethporuba, od roku 1808 Nemecká Poruba. Názov Poruba pod Vihorlatom získala obec až v roku 1948. Pôvodné nemecké obyvateľstvo sa však ešte v stredoveku sťahovalo najmä na miesta, kde sa nachádzala ruda, takže odtiaľ odišli do Remetských Hámrov a Porubu popri Slovákoch osídlili aj Rusíni, ktorí sa tu usídlili na základe valašského práva. V spojení Slovákov a Rusínov možno hľadať korene, ktoré orientovali miestnych obyvateľov viac k východným cirkevným obradom.

Kostol je otvorený len čase bohoslužieb, prípadnú turistickú obhliadku je nutné dohodnúť s kňazom.

Použitá literatúra: Monografia obce Poruba pod Vihorlatom

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.