Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kostol Navštívenia Panny Márie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Senné

Kríž s kostolomPri svojej výstavbe ešte nemal vežu a pôvodná strecha bola šindľová. V minulosti bývalo bežným javom, že dedinské kostoly nemávali veže. Zvonice zvyčajne stáli mimo kostola a boli drevené.

K výstavbe veže došlo až v roku 1808, ale na prvý krát to skončilo nezdarom. Tesne pred dokončením sa totiž veža zrútila. Museli ju postaviť nanovo, na čo prispel barón Véčej (Vécsey). V tom čase kostol prestavali do súčasnej klasicistickej podoby.

Ďalšia výrazná zmena nastala v roku 1909. Kostol zasiahol blesk, zhorela strecha a čiastočne aj interiér. Bolo potrebné urobiť kompletnú rekonštrukciu stavby, čo sa využilo aj na jej zväčšenie. Veriaci dostavali Kostolsakristiu, taktiež presbytérium s trojhranným uzáverom a zaoblili múry.

Akoby katastrof nebolo dosť, už v roku 1911 obec zasiahol požiar, počas ktorého spadli zvony. Tieto obyvatelia Senného naspäť osadili, ale počas I. svetovej vojny im ich zrekviroval štát, aby kov použil na vojenské účely – pravdepodobne výrobu kanónov. Počas II. svetovej vojny kostol poškodili dopadajúce strely natoľko, že ho museli opäť opravovať a v roku 1946 nanovo vysvätiť.

V súčasnosti sa tu nachádza oltár z roku 1862, ktorý bol však pôvodne inštalovaný v Tušimiciach.

Kostol sa nachádza na zozname národných kultúrnych pamiatok. Prístupný verejnosti je len v čase bohoslužieb.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.