Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Tibava

Priečelie kostolaPôvodná gotická architektúra je silne poznačená neskoršími prestavbami. Tá prvá známa bola začiatkom 18. storočia, v roku 1906 bola stavba rozšírená v štýle klasicizmu. Gotický kostol nemal vežu, vznikla až v neskoršom období.

Architektonicky ide o jednoloďovú stavbu s polygonálne uzavretým presbytériom, vstavanou vežou v priečelí a dostavanou sakristiou a kaplnkou. Z pôvodnej gotiky sa zachovalo obvodové murivo, gotická klenba v interiéri a jedno okno v južnej časti lode. Severná fasáda má pôvodné gotické piliere.

Pohľad na kostolInteriér je bohato vyzdobený freskami a zachoval sa tu renesančný barokový epitaf Ladislava Pribeka zo 16. storočia.

Kostol patrí rímskym katolíkom. K nim sa hlási podstatná časť obyvateľov obce. Okolo roku 1560 a v 17. storočí však patril k protestantskej cirkvi. V Tibave žijú aj veriaci grécko-katolíckej viery. Zaujímavosťou je, že podľa spomienok miestnych obyvateľov sa za I. ČSR a počas II. svetovej v tomto chráme konali rímsko-katolícke aj grécko-katolícke bohoslužby. Striedali sa každú nedeľu, pričom ak niektorá cirkev mala významný sviatok, ale termín pripadal na tú druhú, bohoslužby sa konali naraz. Veriaci cirkvi s aktuálnym sviatkom mali bohoslužbu vedenú farárom a veriaci druhej cirkvi mali súčasne tichú nedeľnú modlitbu pri bočnom oltári.

VýzdobaV minulosti stál na západnom okraji obce v smere na Sobrance aj protestantský kostol. Počas II. svetovej vojny, keď vojská Červenej armády obsadili Tibavu, sa Nemci stiahli do Sobraniec. Odtiaľ spustili delostreleckú paľbu, ktorá zasiahla protestantský kostol a celkom ho zničila.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie je verejnosti prístupný len počas konania bohoslužieb.

Informačné zdroje:

Obyvatelia Tibavy

Milan Bohucký: Tibava a jej historické pamiatky 1284 – 1984 (MKS Tibava, 1984)

Viera Čurmová: Kultúrne pamiatky Zemplína – okres Michalovce a Sobrance (Zemplínska spoločnosť 2005)

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.