Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kostol sv. Anny

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Vinné

Pohľad na kostolPočiatky výstavby kostola priamo v obci sa datujú do konca 13. storočia. Išlo o klasický dedinský chrám, ktorý nebol opatrený vežou, ale vedľa kamennej stavby stála drevená zvonica. Pôvodné patrocínium bolo venované 11 tisíc pannám a martýrom. V roku 1598 prešiel kostol pod protestantov, v 17. storočí bol vážne poškodený. V roku 1735 ho opravili a opäť patril i patrí rímsko-katolíckej cirkvi. Dostal nové patrocínium a zasvätený bol i je svätej Anne. Čiastočne klasicistický charakter získal prestavbami v 19. a 20. storočí.

Pohľad na kostolZ architektonického hľadiska je to jednoloďový chrám s polygonálnym uzáverom presbytéria a dodatočne predstavanou vežou. Z pôvodnej prvotnej stredovekej stavby a zachovalo obvodové murivo lode. Súčasné presbytérium vzniklo až v polovici 15. storočia a zachovali sa v ňom gotické okná, pastofórium a pôvodný lomený portál. Veža sa architektonicky člení na dve časti. Do výšky lode je gotická aj so zachovaným pôvodným oknom, vyššie časti pochádzajú z neskorších období. Interiér kostola je v neogotickom štýle. Nachádzajú sa v ňom kamenné epitafy zo 16. a 17. storočia.

Chrám je pamiatkovo chránený a verejnosti prístupný iba v čase konania bohoslužieb.

Použitá literatúra:

Konik, Čurmová, Lugošová, Hlaváčová: Pod Vinianskym hradom (Zemplínska spoločnosť, 2006)

Viera Čurmová: Kultúrne pamiatky Zemplína I. (Zemplínska poločnosť, 2005)

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.