Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pamätná izba Františka Jozefa Fugu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Vinné

Busta F.J. FuguFrantišek Jozef Fuga sa narodil 9. 6. 1923 vo Vinnom. Po ukončení meštianky a michalovského gymnázia išiel študovať za kňaza v košickom seminári. V roku 1945 opustil Slovensko a v štúdiách pokračoval na Lateranskej univerzite v Ríme, kde bol v roku 1950 vysvätený za kňaza. Nasledujúce dva roky pôsobil v Taliansku ako kaplán. Vplyvom profesora Lacka prešiel vo vierovyznaní k byzantskému obradu a odišiel do Kanady, kde v Hamiltone spoluzakladá a rozvíja gréckokatolícku slovenskú osadu Uspenia Panny Márie. Na tomto mieste postavil chrám Panne Márii Klokočovskej. Týmto naviazal na tradíciu Zemplína, kde sa ku kostolnému obrazu v obci Klokočov viaže legenda o zázraku. Okrem toho František J. Fuga vedie slovenské vydavateľstvo a v roku 1974 sa stáva predsedom Zahraničnej Matice slovenskej. Myšlienku slovanstva rozvíja naďalej s úzkej spolupráci s početnými emigrantmi a Kanadskou slovenskou ligou. Stáva sa spoluorganizátorom množstva slovenských kultúrno-spoločenských podujatí. Je málo známy fakt, že presadzoval osamostatnenie Slovenska už v časoch ČSSR a ako prvý navrhol súčasnú štátnu vlajku, a to vsadením štátneho znaku do modro-bielo-červenej trikolóry.

Pamätná izbaRovnako v roku 1974 sa stal dekanom slovenských gréckokatolíckych farností v Kanade a o rok nato získal titul Mitred-Archpriest. V roku 1981 bol menovaný za generálneho vikára. Zomrel 9. novembra 1987 v Hamiltone. I keď Slovensko od roku 1945 nenavštívil a vzhľadom na politickú situáciu po roku 1948 ani nemohol, po celý svoj život propagoval za hranicami slovenskú zem, jej pôvodnú kultúru a krásu. Rovnako bol silnou duchovnou oporou kanadských Slovákov, za jeho vedenia Zahraničnej Matice slovenskej sa otvárali jej nové pobočky nielen na americkom kontinente, ale tiež v Európe a v Austrálii. Slobodného Slovenska sa nedožil. Na jeho náhrobku v Kanade je slovenský dvojkríž a znak Matice slovenskej.

Pamätná izbaZahraničná Matica slovenská bola prvýkrát založená v roku 1893 v Chicagu a viedol ju Štefan Furdek. Po II. svetovej vojne bola Zahraničná Matica slovenská založená po druhýkrát. Stalo sa tak v roku 1959 v Argentíne. Jej predsedom bol Ján Cíger Hronský, po jeho smrti Stanislav Mečiar. František J. Fuga nastúpil na jeho miesto.

Expozícia je verejnosti prístupná po dohode s obecným úradom alebo vedením školy.

Kontakt:

Obecný úrad Vinné – 056 / 64 92 224 68 71 040

Základná škola Vinné – 056 / 64 922 84

 

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.